تبیان، دستیار زندگی
همه دیده اند که ماهمیشه در این صفحات به اخراجیها نظر لطف داشته و داریم و خبری از اخراجیها درز نمی کند مگر اینکه در صفحات ما به آن پرداخته شود. همین دیشب پریشب ها بود که متوجه شدیم نفس آقای ده نمکی از جای گرم تردد کرده وگفته احتمال ساخت قسمت چهارم اخراجیه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخراجیها بهتره از فیلم‌های رمبو و راکی!

مسعود ده نمکی

شوخی با مسعود ده‌نمکی و احتمال ساخت اخراجیهای 4!

حاج مسعود ده‌نمکی چهار تا می‌سازه نه تکی/اخراجیها بهتره از فیلم‌های رمبو و راکی

همشهری جوان در شماره اخیر خود مطلب طنزی درباره ساخت فیلم اخراجیهای 4 منتشر کرد. همشهری جوان نوشت : همه دیده اند که ماهمیشه در این صفحات به اخراجیها نظر لطف داشته  و داریم و خبری از اخراجیها درز نمی کند مگر اینکه در صفحات ما به آن پرداخته شود. همین دیشب پریشب ها بود که متوجه شدیم نفس آقای ده نمکی از جای گرم تردد کرده وگفته احتمال ساخت قسمت چهارم اخراجیها هم منتفی نیست . یعنی پدر خوانده و بتمن و اینها بروند جلو بوق بزنند که ما چهارولوژی اخراجیها را داریم. ما که بعد از اعلام این خبر حماسی طبع شعرمان گل کرد و برای شادی بچه های اخراجیها شعری سرودیم با عنوان حماسه مسعود .

بچه های گروه سرود ما با پیرهن یقه اسکی سفید به ردیف وسط تحریریه ایستاده اند و دستهایشان رااز پشت به هم گره داده اند،توی دوربین زل زده اند و پشتشان هم عکس گلها و شکوفه های بهاری میکس شده است . تکخوان گروه شروع می کند :

همین دیشب پریشب ها بود که متوجه شدیم نفس آقای ده نمکی از جای گرم تردد کرده وگفته احتمال ساخت قسمت چهارم اخراجیها هم منتفی نیست . یعنی پدر خوانده و بتمن و اینها بروند جلو بوق بزنند که ما چهارولوژی اخراجیها را داریم.

حاج مسعود ده نمکی چه خوشگل وبا نمکی ،اخراجی هات چهار تا می شه ،چارتایی یاش نوبرشه

حک شده اسم خوشگلت ،رو دیوارای باکس آفیس ،اما نداری به خدا،حتی یک ذره ناز وفیس

فیلم تو باید آخرش ،گیشه ها رو بتر کونه ،تو سینما گوشه تا گوش تماشاچی بچپونه

بازیگرای شاخ تو ضامن فیلم برفوشن !هیچی نداری کمتر از ،تیم برتون ومیلوچ فورمن

در اینجا صدای طبل کم می شود و رویگری دکلمه می خواند: ای ده نمکی قهرمان ،تو سینما باقی بمان ،فیلمای تو چه مطرحند ،لایق به به چه چهن ،اخراجیهات که عالین ،رکوردای آماری آن ،هیات امنای هنری ،توی فیلمساز نخبه ای ،با تجربه وپخته ای ،اخراجیها چهار تایی شده ،تو شهر بلوایی شده (۲بار)

حاج مسعود ده نمکی ،چهار تا می سازه نه تکی ،اخراجیها بهتره از فیلمهای رمبو وراکی

هرچی بگیم ازت کمه ،حالا که وقت رفتنه ،سنگو زدیم ما به شیشه ،اخراجیهات صدتایی شه .


 بخش سینما و تلویزیون