تبیان، دستیار زندگی
ابراهیمى‌ مدیر تیم‌هاى‌ پایه‌ على‌ رغم‌ اینکه‌ مدیران‌ پرسپولیس‌ تمایل‌ زیادى‌ به‌ حضور پروین‌ در پرسپولیس‌ نشان‌ مى‌دهند اما برخى‌ها معتقدند در صورت‌ عدم‌ نتیجه‌گیرى‌ پرسپولیس‌ در لیگ‌ برتر زمینه‌ جدایى‌ پروین‌ از این‌ تیم‌...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پوشینگ؛ مربى‌ تمرین‌ دهنده‌ پرسپولیس‌ مى‌شود

ابراهیمى‌ مدیر تیم‌هاى‌ پایه‌


على‌ رغم‌ اینکه‌ مدیران‌ پرسپولیس‌ تمایل‌ زیادى‌ به‌ حضور پروین‌ در پرسپولیس‌ نشان‌ مى‌دهند اما برخى‌ها معتقدند در صورت‌ عدم‌ نتیجه‌گیرى‌ پرسپولیس‌ در لیگ‌ برتر زمینه‌ جدایى‌ پروین‌ از این‌ تیم‌ فراهم‌ مى‌شود. به‌ همین‌ دلیل‌ سرمربى‌ پرسپولیس‌ مى‌بایستى‌ هر چه‌ سریعتر به‌ فکر راهکارى‌ مناسب‌ باشد. شنیده‌ایم‌ قرار است‌ به‌ زودى‌ على‌ پروین‌ عذر ابراهیمى‌ را بخواهد تا او فعالیتش‌ را به‌ عنوان‌ مدیر فنى‌ تیم‌هاى‌ پایه‌ ادامه‌ دهد. گفته‌ مى‌شود پروین‌ قصد دارد «ماریا پوشینگ» سرمربى‌ سابق‌ پاسارگاد را به‌ عنوان‌ مربى‌ تمرین‌دهنده‌ به‌ پرسپولیس‌ بیاورد تا به‌ نوعى‌ مشکلات‌ تکنیکى‌ و تاکتیکى‌ تیمش‌ به‌ حداقل‌ برسد جالب‌ اینکه‌ پوشینگ‌ در زمانى‌ که‌ سرمربى‌ پاسارگاد بود تیمش‌ یک‌ دیدار دوستانه‌ مقابل‌ شاگردان‌ پروین‌ برگزار کرد که‌ اتفاقاً‌ پاسارگادى‌ها عملکرد بسیار خوبى‌ از خود به‌ نمایش‌ گذاشتند و پروین‌ آنجا به‌ مدیران‌ پاسارگاد گفته‌ بود که‌ این‌ مربى‌ باهوشى‌ است.

البته‌ مدیران‌ پرسپولیس‌ قصد دارند 5 بازى‌ به‌ پایان‌ لیگ‌ مانده‌ یک‌ مربى‌ تراز اول‌ را جذب‌ کنند، اما پروین‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ است‌ که‌ در این‌ مقطع‌ این‌ تغییر و تحول‌ جدى‌ و اساسى‌ را در تیمش‌ به‌ وجود آورد .

اگر اتفاق‌ خاصى‌ نیفتد ممکن‌ است‌ هفته‌ آینده‌ پوشینگ‌ به‌ تهران‌ آمده‌ تا به‌ عنوان‌ یک‌ تمرین‌دهنده‌ کمک‌ حال‌ پروین‌ باشد.