تبیان، دستیار زندگی
قبل از انجام این فعالیت بهتر است فعالیت بالابر اتومبیل را انجام دهید. در شکل یک ترازوی ساده نشان داده شده است. لغزنده را حرکت دهید تا کفه های ترازو به طرفین متمایل شود. چه اشکالی در این ترازو وجود دارد؟...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاربرد خواص چهارضلعی ها (متوازی الاضلاع 2)

کاربرد خواص چهار ضلعی ها (متوازی الاضلاع2)

موضوع:

چهارضلعی ها

هدف:

تشخیص و به کاربردن خاصیت متوازی الاضلاع در ترازوی ساده

شرح فعالیت:

قبل از انجام این فعالیت بهتر است فعالیت بالابر اتومبیل را انجام دهید.

در شکل یک ترازوی ساده نشان داده شده است.

لغزنده را حرکت دهید تا کفه های ترازو به طرفین متمایل شود. چه اشکالی در این ترازو وجود دارد؟

سعی کنید راه حلی برای این شکل پیدا کنید.

حالا روی لینک زیر کلیک کنید تا یک ترازوی دیگر که اشکال فوق را ندارد مشاهده کنید. سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- در ترازوی دوم اشکال چگونه رفع شده است؟

- کدام خاصیت متوازی الاضلاع است که باعث می شود کفه های همیشه موازی زمین باقی بمانند؟

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی