تبیان، دستیار زندگی
اشعه گاما كوتاه ترین طولِ موج و بیشترین انرژی را در طیف امواج الكترومغناطیس دارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشعه گاما

اشعه گاما كوتاه ‌ترین طولِ‌ موج و بیشترین انرژی را در طیف امواج الكترومغناطیس دارد.

اشعه گاما

این امواج به‌ وسیله اتم ‌های رادیو اكتیو و انفجارات هسته ‌ای تولید می ‌شوند. اشعه گاما می ‌تواند سلول ‌های زنده را بكشد. بر این اساس پزشكان از این مزیت استفاده می‌ كنند و به ‌وسیله اشعه گاما سلول های سرطانی را از بین می ‌برند.

اشعه گاما از نقاط بسیار دور اعماق فضا به ما می ‌رسد و نتیجه این سفر، جذب شدن به جو زمین است! طولِ‌ موج‌ های مختلف از اشعه گاما در عمق ‌های متفاوت از جو زمین جذب می ‌شوند. تنها بالن ‌هایی كه به ارتفاع زیاد رفته‌اند یا ماهواره‌ های ویژه مثل مشاهده گر كامپتون می ‌توانند اشعه گامای فضا را دریافت و به ما نشان دهند.

اشعه گاما

اشعه گاما پرانرژی ‌ترین شكل امواج الكترومغناطیس است و توسط گرم‌ ترین بخش كائنات به ‌وجود می‌آید. همچنین اشعه گاما توسط انفجارهای مهیب در اَبر نواخترها و یاشكاف هسته‌ای حاصل می‌ شود. در ضمن در فرآیندی نه چندان مهیب، مثل تلاشی هسته‌ای در مواد رادیو اكتیو، اشعه گاما به ‌وجود می ‌آید. چیزهایی شبیه انفجار در اَبر نواختر، ستاره‌ های نوترونی، تَپ اختر و سیاه چاله ‌ها چشمه‌ های آسمانی برایاشعه گاما هستند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا