تبیان، دستیار زندگی
در شکل دو نوع بالا بر اتومبیل نشان داده شده است. یکی از آنها به شکل متوازی الاضلاع، و دیگری از یک مثلث درست شده است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاربرد خواص چهارضلعی ها (متوازی الاضلاع)

کاربرد خواص چهارضلعی ها (متوازی الاضلاع)

موضوع:

چهارضلعی ها

هدف:

تشخیص و به کاربردن خاصیت متوازی الاضلاع در بالابرهای مکانیکی

شرح فعالیت:

در شکل دو  نوع بالابر اتومبیل نشان داده شده است. یکی از آن ها به شکل متوازی الاضلاع و دیگری از یک مثلث درست شده است.

نقاط نشان دهنده ی لولا هستند، به این معنا که پاره خط هایی که به آن متصل هستند می توانند آزادانه حول آن دوران کنند. پاره خط ها نیز نشان دهنده ی تسمه های فلزی هستند. پاره خط قرمز و آبی نیز نشان دهنده ی یک جک هیدرولیک است.

قبل از این که لغزنده ها را جا به جا کنید، حدس بزنید کدام ساختار برای چنین بالابری مناسب است.

حالا لغزنده ها را جا به جا  کنید و صحت حدستان را بررسی نمایید.

به نظر شما استفاده از بالابر های متوازی الاضلاع شکل به دلیل کدام خاصیت متوازی الاضلاع است؟

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی