تبیان، دستیار زندگی
دیدن با اشعه X شبیه چیست؟ خوب ما قادر نیستیم تا داخل لباس های مردم را ببینیم اما اهمیت ندارد، ما به كمك اشعه X می توانیم این مشكل را حل كنیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه ما می‌توانیم توسط اشعه X ببینیم؟

دیدن با اشعه X شبیه چیست؟ خوب ما قادر نیستیم تا داخل لباس ‌های مردم را ببینیم اما اهمیت ندارد، ما به ‌كمك اشعه X می ‌توانیم این مشكل را حل كنیم. اگر چشم ما می ‌توانست اشعه X را ببیند آنگاه ما می‌ توانستیم اجسامی كه اشعه X تابش می‌ كنند یا مانع انتشار آن می ‌شوند را ببینیم در آن صورت چشم ما همانند فیلم اشعه X  كه در بیمارستان ‌ها و دندان پزشكی ‌ها استفاده می‌ شود عمل می ‌كرد.

فیلم اشعه X در حقیقت اشعه X را می ‌بیند همچنین فیلم اشعه X سایه باقی مانده در هنگامی كه اشعه X نمی ‌تواند از جسمی عبور كند را نیز ثبت می ‌كند. (مثل استخوان و فلزات)

چگونه ما می‌توانیم توسط اشعه x ببینیم؟

وقتی شما در بیمارستان عكس برداری اشعه X می‌ كنید فیلم حسّاس به اشعه X در یك طرف بدنتان قرار داده شده و سپس اشعه X به شما تابانده می‌شود. در دندان پزشكی فیلم در داخل دهان و در یك طرف دندان قرار داده شده و پرتوی از بیرون تابانده می ‌شود. در این كار شما اذیت نمی‌ شوید در واقع شما اشعه X را احساس نمی ‌كنید.

چگونه ما می‌توانیم توسط اشعه x ببینیم؟

ازآنجاكه استخوان‌ ها و دندان ‌های شما متراكم است بنابراین بخش عمده اشعه X را جذب می ‌كند (پوست شما آنچنان اشعه را جذب نمی ‌كند) سایه نمایی از استخوان و دندان شما بر روی فیلم اشعه X نقش می‌ بندد. در حالی كه پوست شما شفاف نمایان می ‌شود.

فلزات مقدار بیشتری از تابش را جذب می ‌كنند این موضوع در تصویر دندان پر شده به‌ وضوح دیده می ‌شود.

وقتی نور خورشید تحت زاویه ‌ای مشخص به ما می ‌تابد سایه ما بر روی زمین حاصل می‌ شود به طریق مشابه وقتی اشعه X به ما می ‌تابد، از پوست ما عبور می ‌كند اما  سایه استخوان ‌های ما بر روی فیلم حسّاس نقش می‌ بندد.

چگونه ما می‌توانیم توسط اشعه x ببینیم؟

این عكس اشعه X یك بچه یك ساله را نشان می ‌دهد. آیا آنچه كه وی قورت داده‌است را می ‌بینید؟

ما بر روی ماهواره‌ ها آشكار سازهایاشعه X را نصب می ‌كنیم و به‌ وسیله آن اخترشناسی اشعه X انجام می ‌دهیم. در اخترشناسی، اجسامی كه اشعه X تابش می‌ كنند (مثل سیاه چاله) همانند دستگاه مولد اشعه X در دندانپزشكی هستند، و آشكارسازها بر روی ماهواره ‌ها همانند فیلم اشعه X عمل می ‌كنند. آشكارساز اشعه X فوتون ‌های اشعه X را جمع نموده و بر اساس مقدار انرژی و آهنگ جذب فوتون‌ ها می‌ توان نكاتی در مورد عامل تولید كننده آن كشف نمود.

چگونه ما می‌توانیم توسط اشعه x ببینیم؟

در تصویر سمت راست یك آشكارساز اشعه X را می ‌بینید. این وسیله خیلی متفاوت تر از آن چیزی است كه شما در مطب دندان پزشكی مشاهده می ‌كنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا