تبیان، دستیار زندگی
روز اول جشنواره، به نمایش درنیامد. فیلم سینمایی «به نام پدر» ساخته ابراهیم حاتمی كیا در روز نخست بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر در سینماهای فردوسی و سپیده به نمایش درنیامد. فیلم سینمایی «به نام پدر» به دلیل اعتراض حاتمی كیا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به نام پدر به دلیل اعتراض حاتمی كیا در روز اول جشنواره، به نمایش درنیامد.فیلم سینمایی «به نام پدر» ساخته ابراهیم حاتمی كیا در روز نخست بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر در سینماهای فردوسی و سپیده به نمایش درنیامد.

فیلم سینمایی «به نام پدر» به دلیل اعتراض حاتمی كیا مبنی بر زمان نامناسب فیلمش كه در روز نخست جدول اكران نمایش فیلم های جشنواره بیست و چهارم فیلم فجر قرار گرفته است، این فیلم در سینماهای فردوسی ساعت 18:30 و سپیده ساعت 19:30 به نمایش درنیامد.

امیدواریم دست اندركاران جشنواره تدابیری بیندیشند تا این فیلم طبق جدول اكران سینماهای فیلم فجر در زمان تعیین شده خود به نمایش درآید و آقای حاتمی كیا هم از اعتراض خود صرف نظر كند.

گفتنی است، در سینما فردوسی فیلم «آفساید» ساخته جعفر پناهی به جای «به نام پدر» به نمایش درآمد.