تبیان، دستیار زندگی
بازیهای سنتی که از یادها رفتند و بچه ها بازیهای دیگری را جایگزین این بازیها کرده اند. بازیهای سنتی قدیمی از قبیل: هفت سنگ، عمو زنجیرباف، قایم موشک، گرگم به هوا، کی بود کی بود، لی لی، شیر و آهوها، وسطی و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به یاد بازیهای قدیمی

بازیهای سنتی که از یادها رفتند و بچه ها بازیهای دیگری را جایگزین این بازیها کرده اند.

بازیهای سنتی قدیمی از قبیل: هفت سنگ، عمو زنجیرباف، قایم موشک، گرگم به هوا، کی بود کی بود، لی لی، شیر و آهوها، وسطی و ... ریشه در سنت های دیرینه ی مردم ایران دارد و هنوز نسلی از آن افرادی که با این بازی ها اوقات فراغت خود را سپری می کردند نگذشته که امروزه دلایلی چون استفاده از وسایل ارتباط جمعی، بازی های رایانه ای و ورزش های جدید امکان پرداختن به بازی های محلی را به حداقل ممکن کاهش داده و میتوان گفت به دست فراموشی سپرده شده است.

ولی هر چه باشد همین بازیهای قدیمی در ذهن پدرها و پدربزرگ های عزیز ما تجسم خاطراتی شیرین است و دیدن تصاویر زیر حتی برای من و شما که سهمی در چگونگی اینگونه بازی ها نداشتیم هم خالی از لطف نیست.

چه بهتر است که با دیدن و یاد گرفتن این بازیها اوقات فراغت مان را، اینگونه پر کنیم. می توانید آنها را به دیگر دوستانتان نیز یاد بدهید تا این بازی های شیرین و دوست داشتنی از یادها نرود. و جایش را به بازیهای رایانه ای و دیجیتالی ندهد.

شما نیز می توانید با کمک دوستانتان در این امر بزرگ سهمی داشته باشید.

بازی های امروزی در مقایسه با بازی های سنتی دیروز

به یاد بازیهای قدیمی

گرگ و گله( گرگ و بره)

به یاد بازیهای قدیمی

گرگم به هوا( برادر کمکم کن)

به یاد بازیهای قدیمی

قایم موشک

به یاد بازیهای قدیمی

هفت سنگ

به یاد بازیهای قدیمی

عمو زنجیرباف

به یاد بازیهای قدیمی

دوز

به یاد بازیهای قدیمی

گرزان( گرز بازی)

به یاد بازیهای قدیمی

کی بود کی بود، من نبودم!

به یاد بازیهای قدیمی

لی لی( گانیه)

به یاد بازیهای قدیمی

شیر و آهو

به یاد بازیهای قدیمی

موش و گربه

به یاد بازیهای قدیمی

نعل و میخ

به یاد بازیهای قدیمی

نجات دادن

به یاد بازیهای قدیمی

رفیق تو را کی برد

به یاد بازیهای قدیمی

روباه و جوجه ها

به یاد بازیهای قدیمی

شهر، شهر

به یاد بازیهای قدیمی

شیر و پلنگ

به یاد بازیهای قدیمی

وسطی

به یاد بازیهای قدیمی

تهیه و تنظیم: مهدیه زمردکار

بخش کودک و نوجوان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.