تبیان، دستیار زندگی
این موضوع خیلی خوب است كه ما در مقابل اشعه فرابنفش محافظت شده ایم. ولی این امر برای دانشمندان بد است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه ما به‌كمك فرابنفش می ‌بینیم؟

این موضوع خیلی خوب است كه ما در مقابل اشعه فرابنفش محافظت شده ‌ایم. ولی این امر برای دانشمندان بد است!

چگونه ما به‌كمك فرابنفش می‌بینیم؟

اخترشناسان مجبور شده‌ اند تلسكوپ ‌های فرابنفش را روی ماهواره‌ ها نصب كنند و به ‌وسیله آن نور فرابنفشی كه از ستاره ‌ها و كهكشان ها و حتی نزدیك تر، از خورشید می ‌آید را اندازه‌ گیری و بررسی نمایند.

ماهواره ‌های متفاوتی به ما در مطالعه اخترشناسی فرابنفش كمك می ‌كنند. بسیاری از آن ها تنها بخش كوچكی از نور فرابنفش را آشكار می‌ كنند. به عنوان مثال تلسكوپ فضایی هابل عمداً نور فرابنفش نزدیك ستاره‌ ها و كهكشان ‌ها را نشان می‌ دهد. ماهواره كاوشگر ناسا بخش فرابنفش مفرط تابش ‌های كیهانی را آشكار می ‌كند. توسط ماهواره كاوشگر IVE به مدّت ١٧ سال بخش فرابنفش دور و نزدیك پرتوهای كیهانی مطالعه و بررسی شد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا