تبیان، دستیار زندگی
نور فرابنفش طولِ موج كوتاهتری نسبت به نور مرئی دارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امواج فرابنفش

امواج فرابنفش

نور فرابنفش طولِ‌ موج كوتاهتری نسبت به نور مرئی دارد.

اگرچه این نور توسط چشم ما دیدنی نیست ولی بعضی حشرات مثل زنبور عسل می ‌توانند آن را ببینند.

امواج فرابنفش

دانشمندان ناحیه فرابنفش از طیف الكترومغناطیس را به سه قسمت تقسیم نموده‌اند:

١- فرابنفش نزدیك

٢- فرابنفش دور

٣- فرابنفش مفرط

فرابنفش مفرط كه با EUV  نشان داده می‌ شود خیلی به اشعه X نزدیك است و از هر سه نوع امواج فرابنفش پرانرژی ‌تر می ‌باشد. فرابنفش دور كه با FUV نشان داده می ‌شود و مابین فرابنفش نزدیك و مفرط قرار دارد. این امواج از دو ناحیه دیگر كم یاب‌ تر هستند.

امواج فرابنفش

خورشید توانایی تولید نور با تمامی طولِ‌ موج‌ های طیف الكترومغناطیس را دارد اما اینامواج فرابنفش هستند كه باعث آفتاب زدگی (سوختگی) ما می ‌شوند.

تصویر سمت راست با توجّه به نور فرابنفش مفرط (طولِ‌موج 171 آنگستروم) گرفته شده ‌است. این تصویر كه توسط ماهواره SOHO گرفته شده وضعّیت خورشید را در 24 آوریل  2000 نشان می ‌دهد.

اگرچه مقدار قابل توجّهی از امواج فرابنفش خورشید به جو زمین می ‌رسد، اما گازهای مختلفی مثل ازن مانع رسیدن بخش عمده‌ای از آن به زمین می‌ شوند. برخی روزها امواج فرابنفش بیشتری از اتمسفر زمین عبور می ‌كند. دانشمندان شاخصی برای UV در نظر گرفته ‌اند كه به مردم كمك می ‌كند در مقابل امواج مضر فرابنفش از خود محافظت نمایند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا