تبیان، دستیار زندگی
عصب های واقع در شبكیه چشم گیرنده های امواج نور مرئی هستند. خورشید چشمه طبیعی برای نور مرئی است چشمان ما انعكاس نور از اجسام را می بیند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه ما به‌كمك نور مرئی می‌بینیم؟

چگونه ما به‌كمك نور مرئی می‌بینیم؟

عصب‌های واقع در شبكیه چشم گیرنده‌های امواج نور مرئی هستند. خورشید چشمه طبیعی برای نور مرئی است چشمان ما انعكاس نور از اجسام را می‌بیند.

رنگ یك جسم كه ما می‌بینیم متناظر رنگ نوری است كه از آن جسم بازتاب نموده‌است. در حقیقت باقی رنگ های نور توسط آن جسم جذب شده‌است.

لامپ چشمه دیگری برای نور مرئی است.

چگونه ما به‌كمك نور مرئی می‌بینیم؟

تصویر مقابل توسط فضاپیمای شاتل گرفته شده‌است.

چگونه ما به‌كمك نور مرئی می‌بینیم؟

تصویر سمت راست ماهواره‌ای با رنگ های حقیقی از همان منطقه می‌باشد.

آیا شما تفاوت های این دو تصویر را تشخیص می‌دهید؟

در حقیقت دو نوع تصویر رنگی را می‌توان توسط ماهواره گرفت. یكی تصویر با رنگ های حقیقی و دیگری تصویر با رنگ های مصنوعی.

در تصویر برداری با رنگ های حقیقی، ماهواره گیرنده‌های نوری سبز، قرمز و آبی خود را فعّال نموده و امواج نوری بازتابی از سطح زمین را توسط این گیرنده‌ها دریافت می‌كند. این اطلاعات بعداً توسط كامپیوتر تركیب می‌شود و نتیجه شبیه آن چیزی است كه چشم ما می‌بیند.

چگونه ما به‌كمك نور مرئی می‌بینیم؟

در شكل مقابل یك تصویر از همان منطقه ولی با رنگ های مصنوعی را می‌بینید. این تصویر را با تصاویر فوق مقایسه كنید.

یك تصویر با رنگ های مصنوعی وقتی حاصل می‌شود كه ماهواره اطلاعات مربوط به درخشش امواج نوری بازتابی از سطح زمین را ثبت می‌كند. این درخشش‌ها توسط مقادیر عددی نمایش داده می‌شوند.

بعداً این اعداد را می‌توان با رنگ كد گذاری نمود. این موضوع شبیه نقاشی با اعداد است. البته رنگ‌هایی كه به اعداد نسبت داده می‌شوند اختیاری هستند اما آن ها طوری انتخاب می‌شوند كه جسم واقعی‌تر به نظر برسد و ویژگی خاصی از جسم را به شكل نمایان تری نشان دهد. اخترشناسان می‌توانند ناحیه مورد نظر خود را به‌كمك تغییر در روشنایی و تباین تصویر ببینند همان كاری كه شما با كنترل تلویزیون انجام می‌دهید.

آیا شما تمایز بین رنگ ها را در دو تصویر می‌بینید؟

چگونه ما به‌كمك نور مرئی می‌بینیم؟چگونه ما به‌كمك نور مرئی می‌بینیم؟

در شكل‌های زیر تصاویری از اورانوس را می‌بینید یكی از آن ها با رنگ های حقیقی (سمت چپ) و دیگری بر اساس رنگهای مصنوعی (سمت راست) به‌دست آمده‌اند.

چگونه ما به‌كمك نور مرئی می‌بینیم؟

تصویر سمت چپ بر این اساس كه شما روی ویلچر ٢ باشید و به اورانوس نگاه كنید به‌دست آمده‌است. تصویر سمت راست به‌كمك رنگ های مصنوعی به‌وجود آمده‌است. در تصویر حقیقی از اورانوس شما نواحی ابری را به ‌وضوح می‌بینید. در این تصویر نواحی را می‌بینید كه به صورت لایه‌ای حول محلی جمع شده‌اند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا