تبیان، دستیار زندگی
اگرچه تصویر برداری نور مرئی به خوبی ابرها را از خشكی متمایز می كند اما جزئیات بیشتری در تصویر برداری فروسرخ وجود دارد. بر این اساس بهتر می توان ساختار ابرها را شناسایی نمود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می‌شود؟

چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می‌شود؟

اگرچه تصویر برداری نور مرئی به خوبی ابرها را از خشكی متمایز می‌كند اما جزئیات بیشتری در تصویر برداری فروسرخ وجود دارد. بر این اساس بهتر می‌توان ساختار ابرها را شناسایی نمود. به عنوان مثال توجّه كنید كه ابرهای تیره گرمتر هستند در حالی كه ابرهای سبك سردتر می‌باشند.

با نگاه كردن به تصویر فروسرخ گربه در می‌یابیم كه خیلی از اجسام نور فروسرخ منتشر می‌كنند اما بسیاری از اجسام نور فروسرخ (بخصوص "فروسرخ نزدیك") را بازتاب می‌كنند. امواج "فروسرخ نزدیك" مرتبط با دمای جسم در حال عكس برداری نیست- مگر آنكه دمای جسم خیلی خیلی زیاد باشد.

تصویر ساختمان و درخت و چمن زار نشان می‌دهد كه كلروفیل در گیاهان چگونه امواج فروسرخ نور مرئی را باز می‌تاباند. اگرچه امواج فروسرخ غیر قابل دیدن هستند ولی همیشه وجود دارند. امواج نور مرئی در این تصویر سبز و فروسرخ به رنگ سرخ كم رنگ می‌باشد.

چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می‌شود؟

تصویر مقابل توسط دوربینی برداشته شده كه قادر است امواج فروسرخ را ثبت كند.

این یك تصویر مصنوعی است همانند تصویر فروسرخ گربه.

تصاویر فروسرخ مصنوعی از زمین معمولاً طرح رنگی همانند این تصویر دارند در این تصویر نور فروسرخ به صورت رنگ قرمز مرئی نشان داده شده‌است.

چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می‌شود؟

به‌عبارتی رنگ قرمز در این تصویر به معنی بازتاب نور فروسرخ یا تابش فروسرخ در آن قسمت می‌باشد. این باعث می‌شود كه نمونه‌های گیاهی مثل چمن و درختان قرمز نشان داده شوند. نور مرئی در این تصویر با رنگ سبز و نور فروسرخ با قرمز تیره نشان داده شده‌است.

چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می‌شود؟

تصویر مقابل ناحیه‌ای را نشان می‌دهد كه توسط ماهواره Landset0 تصویر برداری شده‌است. نواحی روشن معادل نواحی است كه نور فروسرخ را خوب بازتاب می‌كنند. نواحی تیره نماینده نواحی با بازتاب كم نور فروسرخ است. به نظر شما ناحیه شطرنجی تیره در سمت راست (پایین) تصویر چه چیزی را نشان می‌دهد؟

چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می‌شود؟

تصویر سمت چپ اطلاعات فروسرخ (كه به رنگ قرمز است) را به همراه تصویر نور مرئی آبی و سبز نشان می‌دهد. اگر نور فروسرخ از نواحی گیاهی سالم بازتاب شود به نظر شما، نواحی مربع شكل در گوشه سمت چپ (پایین) تصویر چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تجهیزات نصب شده بر روی ماهواره‌ها می‌تواند تصاویری از فضا دریافت كنند. تصویر زیر ناحیه‌ای مركزی از كهكشان راه شیری ما را نشان می‌دهد كه توسط IRAS گرفته شده‌است.

چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می‌شود؟

شكل S شكل افقی (مه آلود) كه تصویر را قطع می‌كند بر اثر تابش حاصله از غبارها در منظومه شمسی حاصل شده‌است.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا