تبیان، دستیار زندگی
روزنامه هموطن سلام بیش از 1 هزار خروجی خبری درمورد زنان در پایگاه HTTP://WWW.IWNA.IR منتشر شده که حوزه های گوناگون را شامل می شود. آنلاین باشید _هموطن _ پرداختن به مسائل زنان ایران در اینترنت ، توسط سایت خبرگزاری غیر رسمی زن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خبرگزاری زنان ایران افتتاح شد


روزنامه هموطن سلام

بیش از 1 هزار خروجی خبری درمورد زنان در پایگاهHTTP://WWW.IWNA.IR منتشر شده که حوزه های گوناگون را شامل می شود.

آنلاین باشید _هموطن _ پرداختن به مسائل زنان ایران در اینترنت ، توسط سایت خبرگزاری غیر رسمی زنان ایران در اینترنت ، اخیرا با استقبال خوبی مواجه شده است .

بیش از 1 هزار خروجی خبری درمورد زنان در این پایگاه منتشر شده که حوزه های گوناگون را شامل می شود.

سایت ایونا ، بخش هایی چون : وضعیت بین المللی زنان ، اجتماعی ، فرهنگی ، دانشگاهی ، مجلسی ، شهری ، آی تی زنان ، مسائل سیاسی ، علمی ، ورزشی ، اقتصادی دارا می باشد که هر روز به روز رسانی می شود.

تحلیل ها ، مصاحبه ها و اخبار و مقالاتی که سایت خبرگزاری زنان ایران منتشر می کند ، رویکرد مطلوبی به مسائل زنان و حقوق ان ها به شمار می آید که اگر از سوی کاربران زن ایرانی وب ، استقبال شود ، می تواند به مجمع اینترنتی ارزنده زنان ایرانی در وب به شمار آید.

روابط عمومی موسسه تبیان