تبیان، دستیار زندگی
یکی بود، یکی نبود. دو دوست صمیمی بودند به نام خیار و انار. خیار و انار هم خیلی دوست بودند. خیار و انار به هم بدی نمی کردند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوستی خیار و انار

دوستی خیار و انار

یکی بود، یکی نبود. دو دوست صمیمی بودند به نام خیار و انار.

خیار و انار هم خیلی دوست بودند. خیار و انار به هم بدی نمی کردند. تا این که یک روز پرتقال از آن جا می گذشت. وقتی دید خیار و انار با هم بازی می کنند، حسودی اش شد و گفت: «باید فکری بکنم تا دوستی آن ها به هم بخورد.» او رفت پیش انار و گفت: «انار! تو مثل پادشاه می مانی.»

انار گفت: چه طور مگه؟»

پرتقال گفت: «تو تاج داری اما او ندارد. تو باید به او دستور بدهی.»

انار گفت: «راست می گویی. حق با تو است، چرا زودتر به فکرم نرسید.»

پرتقال خوش حال شد که می تواند دوستی آن ها را به هم بزند. پرتقال رفت پیش خیار و گفت: «خیار!

تو چرا هر چی او می گوید گوش می کنی. باید او به حرف تو گوش بکند.»

خیار گفت: «برای چی ؟»

پرتقال گفت: «چون تو مثل چوبی و می توانی وقتی به حرفت گوش نکرد او را بزنی.»

خیار گفت: «راست می گویی. چرا به فکر خودم نرسید.»

پرتقال وقتی دید چه خوب آن ها را گول زده خوش حال شد و رفت. وقتی فردا شد، خیار به طرف خانه ی انار رفت. انار هم از خواب بیدار شد و به طرف خانه ی خیار رفت. خیار و انار در راه، به هم رسیدند. خیار گفت: « از این به بعد من رئیس تو هستم و تو باید به دستور من گوش کنی.»

انار گفت: «خواب دیدی خیر باشد! من تاج دارم و می توانم رئیس باشم. تو که تاج نداری. تازه من سرباز هم دارم.»

خیار گفت: «کجاست؟»

انار گفت: «توی بدنم.»

خیار گفت: «تازه من مثل چوب می مانم و می توانم تو را بزنم.»

دوستی خیار و انار

آن ها آن قدر دعوا کردند تا این که خسته شدند. پرتقال از کار آن ها می خندید. وقتی انار و خیار متوجه شدند که پرتقال می خندد، سکوت کردند. دیدند پرتقال هی می خندد و می گوید: « چه خوب آن ها را گول زدم و دوستی آن ها را به هم زدم.»

انار و خیار باز هم به هم نگاه کردند و فهمیدند دوستی خیلی خوب است و تصمیم گرفتن دیگر به حرف کسی که می خواهد دوستی آن ها را به هم بزند گوش نکنند. و باز هم با هم دوست شدند و راحت با هم زندگی کردند.

فاطمه کریمی_پوپک

تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

بخش کودک و نوجوان

مطالب مرتبط

سایه ی آقا گرگه

تو دوست من هستی؟

پوپی کوچولو در جستجوی همبازی

فینگیلی و جینگیلی

هزارپا غوله

خانه پیتی پیتی

رز کوچولوی صورتی

گوساله ای به اسم پنیر

نی نی دایناسور مهربان

لاک پشت منتظر

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.