تبیان، دستیار زندگی
نور فروسرخ در محدود نور مرئی ماكروویو از طیف امواج الكترومغناطیس قرار دارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فروسرخ

نور فروسرخ در محدود نور مرئی ماكروویو از طیف امواج الكترومغناطیس قرار دارد.

فروسرخ

نور فروسرخ دارای محدوده مشخصی از طولِ ‌موج می ‌باشد. به همان نحو كه نور مرئی مشتمل بر طولِ ‌موج ‌های آبی تا قرمز است.

فروسرخ نزدیك: مشتمل بر امواجی با طولِ ‌موج نزدیك نور مرئی است و "فروسرخ دور" مشتمل بر ناحیه ‌ای نزدیك به ماكروویو در طیف امواج الكترومغناطیس می‌ باشد.

فروسرخ

فروسرخ دور: دارای طولِ‌ موجی در حدود ته سنجاق است و "فروسرخ نزدیك" دارای طولِ‌ موجی در حد سلول می ‌باشد.

"فروسرخ دور" عمدتاً توسط پدیده ‌های گرمایی حاصل می ‌شود. به بیان دیگر ما این امواج را به صورت گرما تجربه می ‌كنیم. گرمایی كه ما از آفتاب، آتش، رادیاتور و یا در پیاده رو دریافت می ‌كنیم بر اثر امواج "فروسرخ دور" هستند.

فروسرخ

عصب‌های حسی كه در زیر پوست هستند توانایی متمایز نمودن دمای بدن از دمای خارج پوست را دارند.

از امواج "فروسرخ دور" برای گرم كردن غذا استفاده می ‌شود. در برخی رستوران‌ها برای گرم كردن غذاهای حاضری از برخی لامپ ها كه توانایی تولید "امواج فروسرخ دور" دارند استفاده می ‌شود.

امواج فروسرخ با طولِ‌ موج كوتاهتر ("فروسرخ نزدیك") آنچنان گرم نیستند و به ندرت شما آن ها را حس می ‌كنید. از این امواج در كنترل‌ های تلویزیون استفاده می‌ شود.

برای مشاهده فیلم ها کلیک کنید.

فیلم1

فیلم 2

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا