تبیان، دستیار زندگی
شرکت کنندگان می توانند در قالب گروه یا فرد باشند که تعداد نفرات در داوری اثری ندارد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین عمومی و اختصاصی مسابقه ربات های مسیریاب و نمایشی

قوانین عمومی

• شرکت کنندگان می توانند در قالب گروه یا فرد باشند که تعداد نفرات در داوری اثری ندارد.

• تعداد گروه های شرکت کننده از هر مدرسه یک گروه است.

• هر داوطلب دستگاهی که خودش ساخته را در مسابقه شرکت می دهد.

• هر شرکت کننده از هر طرح تنها یک نمونه ارایه می دهد.

• قبل از برگزاری مسابقه گروه ها باید در بخش مصاحبه شرکت کنند، و معیار ارزیابی داوران تسلط علمی ، مهارت فنی و  شناخت اجزا است.

• شرکت کنندگان در کل زمان مصاحبه و مسابقه که متعاقبا اعلام خواهد شد، باید در محل حضور داشته باشند. عواقب عدم حضور با شرکت کننده است.

• هر تیم دو بار فرصت رکوردگیری دارد و بالاترین امتیاز برای آن ها ثبت می گردد. تیم ها می توانند هر دو بار رکوردگیری خود را پشت سرهم انجام داده و یا تقاضای زمان نمایند  در صورت تقاضای زمان  15  دقیقه وقت دارند تا دوباره رکوردگیری کنند.

•  در صورتی که پس از اعلام مجدد داوران تیم ها برای رکوردگیری حاضر نباشند، امکان رکورد گیری مجدد برای آن تیم از بین می رود.

قوانین اختصاصی

ربات های مسیریاب

• در این بخش ربات ها باید خطی که در زمین مسابقات کشیده شده است را دنبال کنند .

• مسیر مشخص شده از جنس چسب برق و یا به صورت چاپ شده روی بنر می باشد رنگ این مسیر سیاه می باشد و رنگ پس زمینه آن سفید است .

• زمانی که ربات هر گزوه برای طی مسیر مشخص شده صرف کند به عنوان یک عامل امتیازدهی و رکورد آن گروه در نظر گرفته می شود.

• در مسیر مسابقه از و منحنی استفاده شده است .

• در مسیر مسابقه انقطاعی به صورت شکل زیر وجود دارد و ربات باید بتواند بدون انحراف از مسیر اصلی از این انقطاع عبور کند .

قوانین عمومی و اختصاصی مسابقه ربات

• ربات هایی که بتوانند مسیر مسابقه را تا انتها طی کنند بر اساس زمان طی کردن مسیر امتیاز کسب می کنند.

• اتصال سیم تغذیه به ربات ها مجاز است اما منبع تغذیه باید به وسیله خود تیم ها فراهم شود.

• ممکن است زمین مسابقه دارای شیب کمتر از 30 درجه باشد .

• در زمین مسابقه منحنی هایی  با شعاع 15 سانتیمتر می تواند وجود داشته باشد .

قوانین عمومی و اختصاصی مسابقه ربات

•  تصمیم گیری درباره موارد خاص و پیش بینی نشده به عهده هیات داوران مسابقه است.

•  نحوه امتیاز دهی بر اساس عبور از شیب ، انقطاع های موجود در زمین مسابقه، زاویه ها، و زمان طی شده می باشد.

 ربات های نمایشی

ربات های نمایشی، علاوه بر نوآوری و ابتکار در ساخت و ارایه مستندات، در زمینه

- اثربخشی طرح (میزان مفید بودن طرح)

- كارایی طرح (میزان موفقیت تیم در ساخت طرح)

- قابلیت ساخت و اجرا

مورد ارزیابی قرار می گیرند و باید عملکرد ربات خود را در مسابقه نمایش دهند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تهیه: فریبا موسوی زاده

تتنظیم: فاطمه گودرزی