تبیان، دستیار زندگی
خضاب و آرایش در مرد، موجب افزایش پاكدامنی در همسر اوست، برخی از زنان به این جهت كه شوهرانشان خود را نمی‌آرایند، عفاف را از دست می‌دهند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قابل توجه آقایان

حسن بن جهم، بر حضرت موسی بن جعفر(ع) وارد شد، در حالی كه آن حضرت خضاب فرموده بود.

عرض كرد:

یا بن رسول الله، رنگ مشكی بكار برده ‌اید؟

فرمود: بلی، خضاب و آرایش در مرد، موجب افزایش پاكدامنی در همسر اوست، برخی از زنان به این جهت كه شوهرانشان خود را نمی‌آرایند، عفاف را از دست می‌دهند.

ارسالی از برزخ

چه ببخشد چه نبخشد

مردی از امام صادق(ع) پرسید:

چه کسی بخشنده است؟

فرمود: « اگر منظورت بخشنده در میان مردم است، بخشنده کسی است که واجبات الهی را بپردازد و بخیل کسی است که از پرداخت واجبات الهی سر باز نماید. و اگر منظورت خداوند است، آری ، او بخشنده است؛ چه ببخشد و چه نبخشد، زیرا اگر ببخشد، چیزی را بخشیده که مال تو نبوده ، و اگر نبخشد ، چیزی را نبخشیده که باز هم مال تو نبوده است.»

باز پرسیدند:

یقین چیست؟

فرمود : « توکل بر خدا ، تسلیم او بودن ، به قضاء او راضی شدن و کارها را به او واگذار نمودن » 

بحار الانوار - تحف العقول

ارسالی از aftab


باشگاه كاربران تبیان