تبیان، دستیار زندگی
با نقاله زاویه های c و b,a را اندازه بگیرید. چه رابطه ای بین این سه زاویه برقرار است؟...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاویه

زاویه

موضوع:

اندازه گیری زاویه

هدف:

تمرین اندازه گیری زاویه در محیط هندسه پویا و کشف رابطه بین زاویه ها

شرح فعالیت:

با نقاله زاویه های c و b,a را اندازه بگیرید. چه رابطه ای بین این سه زاویه برقرار است؟

نقطه M را جا به جا کنید  و مجدداً زاویه ها را با نقاله اندازه بگیرید آیا باز هم همان رابطه برقرار است؟

با حرکت دادن نقطه M کاری کنید که یک زاویه ی نیم صفحه درست شود. قبل از اندازه گیری حدس بزنید زاویه  چند درجه است. (می توانید با توجه به قسمت های قبل محاسبه نمایید)

سپس با نقاله حدس خود را بررسی نمایید.

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی