تبیان، دستیار زندگی
در اواسط‌ نیمه‌ دوم‌ بازى‌ استقلال‌ و ملوان‌ درگیرى‌ لفظى‌ مختصرى‌ میان‌ صمد مرفاوى‌ مربى‌ آبى‌پوشان‌ و على‌ حنطه‌ کمک‌ میثاقیان‌ به‌ وجود آمد و البته‌ خیلى‌ زود غائله‌ خاتمه‌ یافت. البته‌ پس‌ از اینکه‌ فریدون‌ اصفهانیان‌ سو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درگیرى‌ مرفاوى‌ با اصفهانیان، مربى‌ و تماشاگران‌ ابومسلم‌


در اواسط‌ نیمه‌ دوم‌ بازى‌ استقلال‌ و ملوان‌ درگیرى‌ لفظى‌ مختصرى‌ میان‌ صمد مرفاوى‌ مربى‌ آبى‌پوشان‌ و على‌ حنطه‌ کمک‌ میثاقیان‌ به‌ وجود آمد و البته‌ خیلى‌ زود غائله‌ خاتمه‌ یافت. البته‌ پس‌ از اینکه‌ فریدون‌ اصفهانیان‌ سوت‌ پایان‌ این‌ دیدار را زد مرفاوى‌ در سه‌ نوبت‌ پى‌ در پى‌ با داور دیدار حنطه‌ و تماشاگران‌ مشهدى‌ درگیر شد. بار اول‌ او سمت‌ اصفهانیان‌ رفت‌ و با به‌ کار بردن‌ الفاظ‌ نامناسب‌ از قضاوت‌ او انتقاد کرد که‌ اصفهانیان‌ آنها را در گزارشات‌ خود نوشت‌ و به‌ طور حتم‌ به‌ کمیته‌ انضباطى‌ ارایه‌ خواهد نمود.

در اواسط‌ نیمه‌ دوم‌ بازى‌ استقلال‌ و ملوان‌ درگیرى‌ لفظى‌ مختصرى‌ میان‌ صمد مرفاوى‌ مربى‌ آبى‌پوشان‌ و على‌ حنطه‌ کمک‌ میثاقیان‌ به‌ وجود آمد و البته‌ خیلى‌ زود غائله‌ خاتمه‌ یافت. البته‌ پس‌ از اینکه‌ فریدون‌ اصفهانیان‌ سوت‌ پایان‌ این‌ دیدار را زد مرفاوى‌ در سه‌ نوبت‌ پى‌ در پى‌ با داور دیدار حنطه‌ و تماشاگران‌ مشهدى‌ درگیر شد. بار اول‌ او سمت‌ اصفهانیان‌ رفت‌ و با به‌ کار بردن‌ الفاظ‌ نامناسب‌ از قضاوت‌ او انتقاد کرد که‌ اصفهانیان‌ آنها را در گزارشات‌ خود نوشت‌ و به‌ طور حتم‌ به‌ کمیته‌ انضباطى‌ ارایه‌ خواهد نمود.