تبیان، دستیار زندگی
امام باقر علیه‏السلام مى‏فرماید : اگر بخواهى خود را امتحان كنى كه در تو خیرى هست ، به قلبت مراجعه كن ، اگر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تست: چقدر خدا شما را دوست دارد
الله

امام باقر عليه‏السلام مى‏فرمايد : اگر بخواهى خود را امتحان كنى كه در تو خيرى هست ، به قلبت مراجعه كن ، اگر...

از متكبّر در تعجّبم

ابو حمزه ثمالى از حضرت سجّاد عليه‏السلام نقل مى‏كند كه حضرت فرمود : از متكبّر فخر فروش عجب دارم كه ديروز نطفه بود و فردا جيفه است ، عجب از كسى كه در حق خدا شك دارد در حالى كه اين همه مخلوقات الهى را مى‏بيند ، عجب از كسى كه منكر مرگ است ، در حالى كه هر شب و روزى مى‏ميرد و عجب از كسى كه جهان بعد را منكر است ، در حالى كه جهان فعلى را مى‏نگرد و عجب از كسى كه براى خانه فنا كار مى‏كند ، در حالى كه عمل براى خانه بقا را ترك كرده است

عيسى و شخص معجب

امام صادق عليه‏السلام فرمود : راه و روش عيسى در تبليغ دين گردش در شهرها بود ، در يكى از گردش‏هايش بيرون شد در حالى كه مرد كوتاه قدى از يارانش به همراهش بود . چون عيسى به دريا رسيد ، از روى يقين نام خدا را برد و روى آب به راه افتاد ، چون آن مرد عيسى را اين چنين ديد او هم با يقين كامل نام حضرت حق را به زبان جارى كرد و دنبال عيسى به روى آب به راه افتاد تا به عيسى رسيد .

در اين حال عجب و خودبينى او را گرفت ، با خود گفت : اين عيسى روح اللّه است كه به روى آب راه مى‏رود و من همانند او ، پس او را بر من چه برترى است ؟ امام فرمود : به محض اين انديشه به زير آب رفت ، در آن حال عيسى را به عنوان كمك صدا زد ، آن حضرت وى را از آب بيرون آورده سپس به او فرمود : چه گفتى ؟ در پاسخ عيسى ، انديشه‏اش را بيان كرد و اين كه آلودگى عجب گريبانش را گرفت ، عيسى فرمود : خود را به جايى واداشتى جز آنجا كه خدايت واداشته و بدين جهت مورد خشم خدا شدى ، از آنچه كه گفتى به درگاه حضرت حق توبه كن . سپس امام صادق عليه‏السلام فرمود : آن مرد توبه كرد و به مقامى كه خدا به او داده بود بازگشت

خود را امتحان كنيم

امام باقر عليه‏السلام مى‏فرمايد : اگر بخواهى خود را امتحان كنى كه در تو خيرى هست ، به قلبت مراجعه كن ، اگر عاشق اهل طاعت و دشمن اهل معصيتى در تو خير هست و خداوند دوستت دارد و اگر دشمن مردم مؤمنى و علاقه‏مند به اهل معصيت در تو خيرى نيست و خداوند دشمن توست و مرد با همان است كه به آن علاقه‏مند است.

از متكبّر در تعجّبم

ابو حمزه ثمالى از حضرت سجّاد عليه‏السلام نقل مى‏كند كه حضرت فرمود : از متكبّر فخر فروش عجب دارم كه ديروز نطفه بود و فردا جيفه است ، عجب از كسى كه در حق خدا شك دارد در حالى كه اين همه مخلوقات الهى را مى‏بيند ، عجب از كسى كه منكر مرگ است ، در حالى كه هر شب و روزى مى‏ميرد و عجب از كسى كه جهان بعد را منكر است ، در حالى كه جهان فعلى را مى‏نگرد و عجب از كسى كه براى خانه فنا كار مى‏كند ، در حالى كه عمل براى خانه بقا را ترك كرده است.


برگرفته از کتاب حکایتهای عبرت آموز استاد حسین انصاریان

تنظیم برای تبیان گروه حوزه علمیه