تبیان، دستیار زندگی
اجرام آسمانی، همانند سیارات، شهاب ها، ابرهای غول آسای گاز و گرد و غبار آسمانی، ستاره ها و كهكشان ها امواج الكترومغناطیس با طولِ موج های متفاوت را صادر می كنند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه ما می‌توانیم به‌كمك امواج رادیویی ببینیم؟

اجرام آسمانی، همانند سیارات، شهاب ها، ابرهای غول آسای گاز و گرد و غبار آسمانی، ستاره‌ها و كهكشان‌ها، امواج الكترومغناطیس با طولِ‌ موج‌ های متفاوت را صادر می‌كنند. برخی از این امواج طولِ ‌موج بسیار بلندی، در حد چند كیلومتر دارند. این امواج در محدوده ی رادیویی طیف الكترومغناطیس هستند.

چگونه ما می‌توانیم به‌كمك امواج رادیویی ببینیم؟

از آنجاكه امواج رادیویی بسیار بلندتر از امواج نوری هستند بنابراین تلسكوپ‌های رادیویی متفاوت از تلسكوپ‌های نوری كار می‌كنند. تلسكوپ‌های رادیویی بشقاب‌های بزرگ فلزی هستند كه امواج رادیویی را به سمت كانون باز می‌تابانند. ازآنجاكه طولِ ‌موج امواج رادیویی بسیار زیاد است بنابراین برای به ‌وجود آمدن تصویر رادیویی واضح باید اندازه تلسكوپ رادیویی بزرگ باشد.

به عنوان مثال تلسكوپ رادیویی در شكل مقابل قطری در حدود64 m  دارد، با این حال تصاویر حاصله از آن ها خیلی واضح تر از تلسكوپ‌های خانگی نیست!

چگونه ما می‌توانیم به‌كمك امواج رادیویی ببینیم؟

بر این اساس و برای به‌دست آوردن تصاویر واضح تر، از چندین تلسكوپ‌ رادیویی به طور هم زمان استفاده می‌كنند.

در تصویر سمت چپ بزرگ ترین رادیو تلسكوپ نجومی دنیا را به نام  VLAمی‌بینید.

VLA از ٢٧ آنتن (كه به شكل Y چیده شده‌اند) تشكیل شده‌است. و محدوده‌ای  را اشغال می‌كند.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا