تبیان، دستیار زندگی
امواج رادیویی بیشترین طولِ موج را در طیف الكترومغناطیس دارند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امواج رادیویی

امواج رادیویی بیشترین طول موج را در طیف الكترومغناطیس دارند.

امواج رادیویی

امواج رادیویی

طول موج این امواج می‌تواند بزرگتر از زمین فوتبال یا به كوچكی توپ فوتبال باشد. امواج رادیویی صرفاً صدا و موسیقی را به رادیوی شما نمی‌ رسانند. بلكه آن ها تصاویر را به تلویزیون و پیام‌ها را به تلفن همراه نیز می‌رسانند.

امواج رادیویی

آنتن‌های تلویزیونی امواج الكترومغناطیس ارسالی از ایستگاه فرستنده را دریافت كرده و به مدار الكترونیكی تلویزیون می‌دهند و براساس آن تصاویر نمایشی ظاهر می‌شوند.

البته هر چه طول ‌موج كوتاه تر باشد اندازه آنتن نیز می‌تواند کوچک تر باشد. به تفاوت اندازه آنتن تلویزیون و تلفن همراه توجّه كنید.

* به نظر شما چرا اندازه آنتن تلویزیون در حد آنتن ماشین است؟

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا