تبیان، دستیار زندگی
همزمان با هفته پژوهش برترین های پژوهش و فناوری سال 89 در حوزه های مختلف پژوهش انتخاب گردید و در ویژه نامه هفته پژوهش توسط وزارت علوم و تحقیقات فناوری ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برترین های پژوهش و فناوری سال 89 - قسمت دوم

همزمان با هفته پژوهش برترین های پژوهش و فناوری سال 89 در حوزه های مختلف پژوهش انتخاب گردید و در ویژه نامه هفته پژوهش توسط وزارت علوم و تحقیقات فناوری به شرح ذیل اعلام گردید.

برترین های پژوهش و فناوری سال 89 - قسمت دوم

برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت

پژوهشکده علوم و فناوری رنگ پژوهشکده برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت

مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف مرکز رشد برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت

پارک علم و فناوری خراسان رضوی پارک علم و فناوری برتر در زمینه تبدیل علم به ثروث

دکتر نسرین معظمی طرح برگزیده در زمینه تبدیل علم به ثروت با طرح ملی تولید سوخت از میکروالگ ها (ریز جلبک ها)

دکتر منصور انبیاء پژوهشگر برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت

برترین های پژوهش و فناوری سال 89 - قسمت دوم

موسسات پژوهشی برتر

پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرکز تحقیقات بتن

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

پژوهشگاه مواد وانرژی

پژوهشکده توسعه تکنولوژی

برترین های پژوهش و فناوری سال 89 - قسمت دوم

نشریات برتر

نشریه مطالعات ملی نشریه برتر در زمینه علوم انسانی

نشریه معماری و شهرسازی نشریه برتر در زمینه هنر

نشریه حفاظت گیاهان نشریه برتر در زمینه کشاورزی

نشریه کنترل نشریه برتر در زمینه فنی و مهندسی

نشریه فیزیک زمین و فضا نشریه برتر در زمینه علوم پایه

Journal of the Iranian Chemical Society

نشریه برتر بین المللی

Iran J Allergy asthma

برترین های پژوهش و فناوری 89 جدول معرفی برترین پژوهشگران

برترین های پژوهش و فناوری سال 89 - قسمت دوم

پر استنادترین نویسندگان و داغ ترین مقالات

برترین های پژوهش و فناوری سال 89 - قسمت دوم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - ویژه نامه هفته پژوهش

تهیه و تنظیم : فاطمه گودرزی