تبیان، دستیار زندگی
تصاویری که می بینید، مجسمه های هنرمندانه و خلاقانه ی ژاپنی هستند که با استفاده از شن درست شده است. این مجسمه ها به صورت تدریجی درست شده است و با اضافه کردن تدریجی شن، آنها را کامل کرده اند. در بعضی از تصاویر می توانید مراحل کار را ببینید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیواری از شن

 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن
 • دیواری از شن
  دیواری از شن

تصاویری که می بینید، مجسمه های هنرمندانه و خلاقانه ی ژاپنی هستند که با استفاده از شن درست شده است. این مجسمه ها به صورت تدریجی درست شده است و با اضافه کردن تدریجی شن، آنها را کامل کرده اند.

در بعضی از تصاویر می توانید مراحل کار را ببینید. شما نیز می توانید با تمرین فراوان گوشه ای از این مهارت را بدست بیاورید و آثار خلاقانه ای برای خود درست کنید.

تهیه و تنظیم: مهدیه زمردکار

بخش کودک و نوجوان

مطالب مرتبط

 ساختمان های پرتقالی

 خلاقیت شالیکارهای ژاپنی

 شهری از شن

 مجسمه های شنی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.