تبیان، دستیار زندگی
روزی از دانشمندی ریاضیدان درباره زن و مرد پرسیدند. جواب داد: اگر زن یا مرد دارای اخلاق خوب باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1 اگر دارای زیبایی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10 اگر پول هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخلاق خوب یك امتیاز
مرد و زن

روزی از دانشمندی ریاضیدان  درباره زن و مرد  پرسیدند.

جواب داد:

اگر زن یا مرد دارای  اخلاق خوب باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1

اگر دارای زیبایی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10

اگر پول  هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100

اگر دارای اصل و نسب هم باشند پس سه تا صفر  جلوی عدد یک میگذاریم =1000

ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) ، چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ  نیست.

پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

نتیجه : اگر اخلاق نباشد  انسان ،خدای ثروت و اصل و نسب و زیبایی هم باشد هیچ نیست


چگونه دیدی؟

نماز

مجنون هنگام راه رفتن کسی را به جز لیلی نمی دید. روزی شخصی در حال نماز خواندن  بود و مجنون بدون این که متوجه شود از بین او و مهرش عبور کرد.

مرد نمازش را قطع کرد و داد زد  چرا بین من و خدایم فاصله انداختی ؟

مجنون به خود آمد و گفت:

من که عاشق لیلی هستم تو را ندیدم تو که عاشق خدای لیلی هستی چگونه دیدی که من بین تو و خدایت فاصله انداختم؟

نتیجه : اگر عاشق باشی هیچ چیز بینتان فاصله نمی اندازد


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از yazdanjo