تبیان، دستیار زندگی
ورزش جت اسکی سواری را می توان ورزشی مابین اسکی روی آب و موتور سواری در نظر گرفت. این ورزش از ابتدای بوجود آمدن و همه گانی شدن آن از سال 1970 محبوبیت زیادی پیدا نموده است. جت اسکی بوسیله نیروی پیشران ایجاد شده از جریان قوی آب که بوسیله پره های جت اسکی ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جت اسکی ها

جت اسکی ها

ورزش جت اسکی سواری را می توان ورزشی مابین اسکی روی آب و موتور سواری در نظر گرفت. این ورزش از ابتدای به وجود آمدن و همه گانی شدن آن از سال 1970 محبوبیت زیادی پیدا نموده است.

جت اسکی به وسیله نیروی پیشران ایجاد شده از جریان قوی آب که به وسیله پره های جت اسکی ایجاد می شود به جلو رانده می شود. پره های جت اسکی نیز توسط شافت متصل به موتور جت اسکی به چرخش درمی آید.

ملخ جت اسکی از لحاظ ظاهری و عملکردی مانند یک ملخ می باشد که در داخل یک لوله می چرخد. این ملخ با چرخش خود باعث می شود که آب از یک طرف مکیده شود، سرعت بگیرد و از طرف دیگر با شدت خارج شود. هر چه سرعت چرخش ملخ جت اسکی بیش تر باشد، آب با شدت بیش تری از درون آن خارج می شود و لذا جت اسکی با سرعت بیش تری حرکت خواهد نمود. به شکل زیر دقت کنید:

جت اسکی ها

نقاط نشان داده شده در شکل فوق عبارتند از:

1- موتور: طرز کار موتور یک جت اسکی شبیه موتور موتورسیکلت می باشد. این موتور شافت متصل به ملخ را به چرخش درمی آورد و بدین وسیله ملخ و در نتیجه جت اسکی به حرکت در خواهند آمد.

2- شافت ملخ

3- ورودی آب

4- ملخ: ملخ با چرخیدن آب را از یک طرف مکیده و از طرف دیگر با شدت خارج می نماید

5- نازل خروجی جت آب

جت آب ایجاد شده به وسیله ملخ با شدت از عقب جت اسکی خارج می گردد. این جت به دلیل این که در زیر آب خارج می شود معمولاً دیده نمی شود. در عکس فوق چون جت اسکی در حال پریدن از روی یک موج می باشد، جت آب خروجی قایق رویت گردیده است.

سرعت جت اسکی نیز با سرعت چرخش موتور تنظیم می گردد. سرعت چرخش موتور با استفاده از اهرم گاز آن که بر روی یکی از دسته ها نصب گردیده کنترل می گردد.

در این جا بد نیست کمی هم درباره کشتی های جت توضیح دهیم. تعداد اندکی از کشتی های بزرگ نیز با استفاده از جت های آب به حرکت درمی آیند برای مثال کشتی کاتاماران نشان داده شده در شکل زیر با استفاده از چهار عدد جت آب به حرکت درمی آید.

جت اسکی ها

نقاط نشان داده شده در شکل فوق عبارتند از:

1- جت پیشران مخصوص حرکت در دریا با سرعت

2- جت های مربوط به کنترل جهت حرکت که در اصل نقش فرمان را بازی می کنند.

3- موتورها

4- بدنه دو قسمتی

شما نیز می توانید با انجام یک آزمایش ساده یک قایق جت بسازید. کافی است یک بادکنک دراز را از سوراخی که در ته یک قوطی خالی مایع ظرف شویی ایجاد می کنید به درون آن وارد نموده و سپس آن را پر از آب نمایید. با قرار دادن این قوطی روی آب و رها نمودن دهانه بادکنک قایق شما به جلو حرکت خواهد نمود.

جت اسکی ها

در شکل فوق نقطه 1 سوراخ ایجاد شده در کف قوطی، نقطه 2 مقطع بریده شده روی بدنه قوطی و نقطه 3 بادکنک را نشان می دهد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه : پوریا میرعشقی

تنظیم: نسرین صادقی