تبیان، دستیار زندگی
مدتیه كه در سیما تبلیغی نشون داده میشه كه واقعا مایه تاسفه!!تبلیغ:ایزی لایف...پوشك بزرگسالان این تبلیغ ضربه جبران ناپذیری به یكی از اركان جامعه كه احترام به بزرگتر ها وسالخورده هاست میزنه. همه ما میدونیم از سالها قبل از به میدون اومدن این تبلیغ این
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبلیغ ایزی لایف مایه ی تاسف است
شرمنده

مدتیه كه در سیما تبلیغی نشون داده میشه كه واقعا مایه تاسفه!

تبلیغ: ایزی لایف...پوشك بزرگسالان

این تبلیغ ضربه جبران ناپذیری به یكی از اركان جامعه كه احترام به بزرگتر ها وسالخورده ها ست میزنه.

از وقتی كه این تبلیغ رو نشون میدند نوه پنج ساله من وقتی اونو می بینه میگه بابا بزرگ تلویزیون داره پوشك شمارو نشون میده

همه ما میدونیم از سالها قبل از به میدون اومدن این تبلیغ این پوشكها وجود داشته واستفاده میشده، منتهابرای چه كسانی:

كسانی كه بر اثر بیماری های سخت(چه پبر وجه جوان) زمین گیر شده وقادر به هیچ نوع حركتی نیستند و یا كنترلشون رو از دست دادند.

اما این تبلیغ استفاده از پوشك رو به همه بزرگسالان تعمیم داده و باعث لطمه و خدشه به احترام بزرگسالان در جامعه شده.

عزیزی گله می كرد :

از وقتی كه این تبلیغ رو نشون میدند نوه پنج ساله من وقتی اونو می بینه میگه بابا بزرگ تلویزیون داره پوشك شما رو نشون میده.

توقف

امیدواریم مسئولین سیما، زودتر به فكر افتاده و نسبت توقف  ویا اصلاح این تبلیغ اقدام كنند.


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از برزخ