تبیان، دستیار زندگی
سلام به جنگل سبز به آسمان آبی به غنچه های خندان به روز آفتابی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سلام به جنگل سبز

سلام به جنگل سبز

سلام به جنگل سبز

به آسمان آبی

به غنچه های خندان

به روز آفتابی

سلام به هر ستاره

به ابر پاره پاره

به دانه ای که از خاک

درآمده،دوباره

سلام به هر دل پاک

به هر دل پرامید

سلام به آن  شب تار

که عاقبت  شد سفید

سلام به دشت و دریا

سلام به کوه و صحرا

سلام به روی ماهِ

بچّه های باصفا

سلام به جنگل سبز

ترانه های کودکان

تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

فصل كوچ

فکر چاره ای بهتر

دو قلب دوست

كودكان كتاب خوان

بته گل

هم بازی تازه

فرشته مهربون

مثل ماهی، مثل آب

به دست خود درختی می نشانم

پروانه های آرام

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.