تبیان، دستیار زندگی
در سال ١٨٠١، توماس یانگ - دانشمند انگلیسی- مدرك و شاهد قانع كننده ای در مورد ماهیت موجی نور ارائه كرد و حتی توانست طولِ موج نور مرئی را اندازه گیری كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمایش یانگ

در سال 1801، توماس یانگ - دانشمند انگلیسی- مدرك و شاهد قانع كننده‌ ای در مورد ماهیت موجی نور ارائه كرد و حتی توانست طول موج نور مرئی را اندازه ‌گیری كند.

آزمایش یانگ

تصویر زیر آزمایش معروف شكاف دوتایی یانگ را نشان می ‌دهد. نور حاصل از یك منبع (یانگ از نور خورشید استفاده نمود). از دو شكاف باریك S1 و S2  عبور داده می ‌شود.

اگر ماهیت نور به صورت ذرّه‌ ای بود آنگ اه می ‌بایست دو ناحیه باریك روشن (همانند شكل زیر) بر روی پرده به ‌وجود آید.

آزمایش یانگ

اما یانگ به طور غیر منتظره ‌ای یك سری نواحی روشن و تاریك را مشاهده نمود.

آزمایش یانگ

می توانید دو فیلم ذیل را مشاهده نمایید:

فیلم 1فیلم 2

یانگ توانست این پدیده را بر اساس تداخل موج تبیین نماید.

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا