تبیان، دستیار زندگی
چگونه می توان یك ارتباط موثر برقرار كرد ، چه موانعی بر سر راه ارتباط وجود دارد كه اجازه نمی دهد ما بتوانیم رفتار مناسب ارائه دهیم و رفتار مناسب از جانب دیگران دریافت كنیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روان شناسی روابط انسانی

روانشناسی روابط انسانی

كتاب روان شناسی روابط انسانی توسط پرفسور رابرت بولتون یكی از متخصصان علوم ارتباطات نگاشته شده است، این كتاب ارتباط را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می دهد و به خواننده نشان می دهد چگونه می توان یک ارتباط موثر برقرار كرد ، چه موانعی بر سر راه ارتباط وجود دارد كه اجازه نمی دهد ما بتوانیم رفتار مناسب ارائه دهیم و رفتار مناسب از جانب دیگران دریافت كنیم ، زبان بدن چیست و از چه طریقی می توان فهمید كه حركات بدن هركس حاوی چه پیام هایی به مخاطب اوست ، چگونه می توان روابط بین فردی را ترمیم كرد و یا چگونه می توانیم گوش شنوای خوبی برای دیگران باشیم  چطور در جمع دیگران ابراز وجود كنیم و ده ها مطلب خواندنی دیگر.

مطالب این كتاب حاصل سالها مطالعه و پژوهش در خصوص ابعاد مختلف ارتباط و تاثیر آن در زندگی افراد است .

کتاب روان شناسی روابط انسانی شامل 4 بخش و 15 فصل است. بخش اول (مقدمه) مشتمل بر فصل های یک و دو می باشد. فصل یک کتاب به «آموزش مهارت های ترمیم فاصله بین فردی» اختصاص دارد و در فصل دوم تحت عنوان «موانع ارتباطی»، به 13 مانع ارتباطی رایج می پردازد.

بخش دوم با عنوان «مهارت های گوش کردن»، فصل های سوم تا هفتم کتاب را در بر می گیرد و بخش سوم کتاب با عنوان «مهارت های ابراز وجود» شامل فصل های هشتم تا یازدهم کتاب می شود.

عنوان بخش چهارم ، «مهارت کنترل تعارض و تضاد» است و مشتمل بر فصل های دوازدهم تا پانزدهم کتاب می شود. در پایان، نویسنده مراحل بهبود ارتباط را به عنوان سخن آخر آورده است.

این کتاب ترجمه ای روان دارد و مثال های آن بومی سازی شده است و مطالعه آن را به کلیه افرادی که در پی ارتقای توانایی های ارتباطی خود هستند پیشنهاد می کنیم.

شناسنامه كتاب :

روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی)

نویسنده: رابرت بولتون

ترجمه : حمیدرضا سهرابی،افسانه حیات روشنایی

انتشارات : رشد

تنظیم : مرکز مشاوره