تبیان، دستیار زندگی
ستایش آن خدایی را که او را می خوانم و او مرا اجابت می کند، هر چند وقتی او مرا می خواند، کاهلی می کنم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مناجات
سزاوارترین همه ی عالم

ستایش آن خدایی را که او را می خوانم و او مرا اجابت می کند، هر چند وقتی او مرا می خواند، کاهلی می کنم.

ستایش آن خدایی را که برای هر حاجتی، هر گاه او را ندا کردم و برای راز و نیاز با او خلوت کردم، بدون هیچ واسطه ای حاجتم را برآورده می کند.

سزاوارترین همه ی عالم

ستایش آن خدایی را که با من کمال دوستی را ادا فرمود، با آن که از من بی نیاز بود.

و سپاس خدایی را که از خطا و گناهانم با بردباری گذشت، گویی که گناهی از من سرنزده است.

پس خدای من محبوب ترین موجود، نزد من است

و به حمد و ستایش سزاوارترین همه ی عالم...

                                                                                                   فرازی از دعای ابوحمزه ی ثمالی_سلام بچه ها 

                                                                                                         تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

مناجات با معبود

عظمت تو

حرف های آسمانی

ای مهربان بخشنده

زیباترین هستی بخش

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.