تبیان، دستیار زندگی
حكم کپی کردن سی دی هایی كه اجازه تكثیر نداده اند. ازنظر همه مراجع تقلید چیست؟ احكام شرعی مربوط به لوح فشرده (CD) به شرح زیر می باشد :
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احکام شرعی  کپی رایت

بزرگ ترین قطب تولید cd  و dvd

پرسش : حكم کپی کردن سی دی هایی  كه اجازه تكثیر نداده اند. ازنظر همه مراجع تقلید چیست؟

پاسخ : احكام شرعی مربوط به لوح فشرده (CD) به شرح زیر می باشد : 

 1. كپی و تكثیر نرم افزار بدون اجازه تولید كننده  چه حكمی دارد؟

آیات عظام امام، سیستانی، صافی، تبریزی و بهجت :

چنانچه در ضمن معامله، فروشنده (تولید كننده) یا خریدار شرط عدم تكثیر و كپی نماید یا عقد مبتنی به آن انجام گیرد، خریدار باید به این شرط عمل نماید و در غیر این صورت اشكال ندارد. ولی سزاوار است مؤمن زحمت و تلاش مؤمن دیگر را از بین نبرد. (امام، تحریرالوسیله، ج 2، فروع متفرقه، الثالث و ج 2، خیار الشرط، م 2؛ دفتر آیت الله صافی و آیت الله سیستانی؛ آیت الله تبریزی، صراط النجاه، ج 5، س 706 و التعلیقه علی منهاج الصالحین؛ دفتر آیت الله بهجت)

آیات عظام وحید و بهجت و مقام معظم رهبری:

بنابر احتیاط واجب بدون اجازه و رضایت تولید كننده اصلی جایز نیست. (آیت الله خامنه ای، اجوبه، س 1341 و 1342، دفتر آیت الله وحید و آیت الله بهجت)

آیات عظام مكارم، فاضل، نوری :

این كار بدون اجازه و رضایت تولید كننده اصلی جایز نیست. (آیت الله مكارم، استفتائات، ج 1، س 1697 و 1624؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1419، آیت الله نوری، استفتائات، ج 1، س 501 و 504)

2. تكثیر نرم افزارهایی كه قبلاً توسط فرد یا افراد دیگری قفل آنها شكسته شده و در بازار به صورت معمول رایت و توزیع می شوند، در این صورت حكم تكثیر آن چیست؟

آیات عظام امام، سیستانی، تبریزی و صافی:

تفاوتی بین آن دو در حكم نیست، و در هر صورت اشكالی ندارد. (امام، تحریرالوسیله، ج 2، فروع متفرقه، الثالث؛ آیت الله تبریزی، صراط النجاه، ج 5، س 706؛ آیت الله سیستانی، sistani.org، حق چاپ، ش 1؛ دفترآیت الله صافی)

آیات عظام وحید،بهجت و مقام معظم رهبری:

تفاوتی بین شكستن قفل نرم افزار و تكثیر نرم افزار كه قفل آن توسط دیگران شكسته شده نیست و در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب تصرف و تكثیر آن جایز نیست، (آیت الله خامنه ای، اجوبه، س 1341 و 1342؛ دفترآیت الله وحید)

آیات عظام مكارم، نوری، فاضل :

تفاوتی بین شكستن قفل نرم افزار و تكثیر نرم افزاری كه قفل آن توسط دیگران شكسته شده نیست و در هر صورت، تصرف و تكثیر آن جایز نیست، (آیت الله مكارم، استفتائات، ج 1، س 1697 و 1624؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1419؛ آیت الله نوری، استفتائات، ج 1، س 501 و 504)

3. آیا نرم افزارهایی كه قفل آن توسط دیگران شكسته شده و یا آن را تكثیر نموده اند، استفاده از تكثیر شده آن به صورت امانت و عاریه (بدون آن كه كپی شود)، جایز است؟

آیات عظام امام، سیستانی، تبریزی، صافی و فاضل:

استفاده از آن، به صورت امانت و خرید، اشكال ندارد. (امام، تحریرالوسیله، فروع متفرقه، الثالث، آیت الله  تبریزی، صراط النجاه، ج 5، س 706؛ آیت الله سیستانی، sistani.org، حق چاپ، ش 1؛ دفتر آیت الله  صافی؛ آیت الله فاضل، دفتر استفتائات)

آیات عظام وحید ، بهجت و مقام معظم رهبری:

بنابر احتیاط واجب استفاده از آن نیز جایز نیست، (آیت الله خامنه ای، اجوبه، س 1341 و 1342؛ دفتر آیت الله وحید و آیت الله بهجت)

آیات عظام مكارم، نوری :

استفاده از آن نیز جایز نیست، (آیت الله مكارم، استفتائات، ج 1، س 1697، آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1419؛ آیت الله  نوری، استفتائات، ج 1، س 501، 504)

4. آیا در حكم تكثیر نرم افزار تفاوتی بین تولید داخل و خارج وجود دارد؟

آیات عظام امام، سیستانی، تبریزی، صافی و وحید:

تفاوتی بین تولید داخل و خارج در حكم نیست. (امام، تحریرالوسیله، ج 2، فروع متفرقه، الثالث، آیت الله تبریزی، صراط النجاه، ج 5، س 706 ؛ آیت الله سیستانی، sistani.org، حق چاپ، ش 1؛ دفتر آیت الله صافی)

مقام معظم رهبری:

اگر تولید داخل باشد، بنابر احتیاط واجب اجازه تولید كننده شرط است و اگر تولید خارج باشد، تابع قرارداد است. (آیت الله خامنه ای ، اجوبه، س 1343)

آیت الله مكارم:

تفاوتی بین تولید داخل و خارج نمی كند مگر آن كه تولید آمریكا یا اسرائیل باشد. (دفتر آیت الله مكارم)

آیت الله وحید:

تفاوتی بین تولید داخل و خارج در حكم نمی كند. (دفتر آیت الله وحید)

5. اگر ندانیم كه تولید كننده نرم افزار به كپی و تكثیر و استفاده آن رضایت ندارد، تكلیف چیست؟

آیات عظام امام، سیستانی، صافی و تبریزی:

تكثیر و استفاده از آن اشكال ندارد. (امام، تحریرالوسیله، ج 2، فروع متفرقه، الثالث، دفتر آیت الله صافی، آیت الله تبریزی، صراط النجاه، ج 5، س 706، دفتر آیت الله سیستانی)

آیات عظام وحید و بهجت و مقام معظم رهبری:

بنابر احتیاط واجب باید رضایت و اجازه تولید كننده احراز و كسب گردد. (آیت الله خامنه ای، اجوبه، س 1341 و 1342؛ دفتر آیت الله وحید و آیت الله بهجت)

آیات عظام مكارم، فاضل، نوری :

حق نشر و كپی رایت برای مؤلف و تولید كننده است، و باید رضایت و اجازه تولید كننده احراز و كسب گردد. (آیت الله مكارم، استفتائات، ج 1، س 1697 و 1624؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1419؛ آیت الله  نوری، استفتائات، ج 1، س 501 و 504)

6. آیا خرید و فروش CD قفل شكسته جایز است؟

آیات عظام امام، تبریزی، صافی، فاضل و سیستانی:

جایز است.

مقام معظم رهبری:

خرید و فروش CDهای تكثیر شده از قبل اشكال ندارد اما اگر خرید CD موجب تكثیر مجدد شود بنابراحتیاط واجب اشكال دارد. (دفتر استفتائات)

آیات عظام مكارم، نوری:

جایز نیست.

آیات عظام وحید و بهجت:

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

تنظیم : مرکز مشاوره