تبیان، دستیار زندگی
من منبع ویتامین هاى مختلف هستم . به من بهى و آبى هم مى گویند و اعراب مرا (سفرجل ) مى خوانند. زادگاه اولیه ى من ایران است و در نام لاتینى من كلمه ایرانى به چشم مى خورد. من داراى انواع جنگلى ، ترش ، شیرین و میخوش هستم . بهتری...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اسم من ( به ) است !


اسم من (به ) است !

من منبع

ویتامین هاى  مختلف هستم . به من بهى و آبى هم مى گویند و اعراب مرا (سفرجل ) مى خوانند. ز

ادگاه اولیه ى من ایران است و در نام لاتینى من كلمه ایرانى به چشم مى خورد. من داراى انواع جنگلى ، ترش ، شیرین و میخوش هستم .

بهترین نوع من پیوندى است، كه آنرا روى تنه ى زالزالك پیوند كرده باشند. نوع جنگلى من گس است و آن را (به شغال) مى خوانند. که این نوع به قابل خوردن نیست . و

لى به دانه ى آن بهتر از دانه ى پیوندى است . من داراى ویتامین هاى

A  ،B ،  E و B6  بوده همچنین داراى آهك و تانن هستم .از این رو براى مبتلایان به امراض سل غذاى مطلوبى مى باشم .

آب جوشانده و پخته ى من مقوى و قابض است.

آب میوه من ملین بوده و در كوچك كردن شكم مؤثر است .

شربت ساده ى من كه به شربت به معروف است ،

براى درمان ورم روده مفید مى باشد. شربت به لیمو مقوى قلب و معده بوده، در نتیجه ایجاد سرور مى نماید.

آش من غذاى گوارایى براى امراض معدى است و (خورش به ) نیز همتاى آن مى باشد.

آب میوه ى من براى معالجه اسهال خونى و خونریزى معدى تجویز شده است و دم كرده ى شكوفه ى من (سى گرم در لیتر) سرفه را تسكین مى دهد.

اگر پوست میوه ى مرا پانزده روز در الكل خیس كنند، و با آب آن صورت را مالش دهند، چین و چروك را از بین مى برد.

وجود ویتامین هاى ب موجود درمن سبب شده است كه اعصاب را تقویت كنم و جوانى را پایدار سازم. نوع ترش من در تقویت معده بهتر از شیرین است .

نوع شیرین من مسرور كننده و مقوى معده است . همچنین ادرار را زیاد مى كند. زیاده روى در خوردن به ترش باعث ایجاد اسهال می شود.

عصاره ى میوه من مانع خونریزى وتشنگى است.

خوردن میوه خام من جهت معالجه وسواس و تسكین دردسر و آبریزش بینى و تقویت كبد و معده مفید مى باشد و اشتها را زیاد مى كند.

بهترین خاصیت میوه ى من حفظ جنین از سقط است و نوزاد را خوش آب و رنگ مى نمایم .

میوه من بوى بد دهان را از بین مى برد. یرقان را معالجه مى نماید و التهاب معده را تسكین مى دهد و براى تسكین درد قسمت بالاى معده توصیه شده است .

میوه من از ویار زنان آبستن جلوگیرى مى كند. اگر میوه ى مرا زیر آتش تنورى نمایید، به حدى كه رنگ آن تیره شود و بخورید اسهال مزمن را معالجه مى كند.

مرباى من با آب نعناع براى جلوگیرى از تهوع به كار مى رود، شكوفه ى تازه من مسكن سینه، مسكن درد سر و تهوع است . مقوى قلب ومعده بوده ، و اثرى نیكو دارد. مرباى میوه من جهت نرم كردن و درمان سرفه و تنگ نفس سودبخش مى باشد.

ضماد میوه و برگ درخت من جهت فروبردن ورم هاى گرم ، مخصوصا ورم چشم مفید است . از این ضماد مى توان براى رفع سوزش محل نیش حشرات سمى استفاده نمود. ضماد برگ من به تنهایى جهت معالجه زخم هاى چركى مفید مى باشد.


منبع:HTTP://WWW.GHADEER.ORG/PEZESHKI/KHORAKY/KHORAKY1/ZABAN106.HTM

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.