تبیان، دستیار زندگی
بیایید با هم دیگه ورق بخوریم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیایید با هم دیگه ورق بخوریم

امام حسین(ع)،عاشورا،محرم،تاسوعا

ماهتاب ، ای ماهتاب ، ای ماهتاب

سر فـــرو بر در افق ، دیگر متاب

تا که روزآمد به پایان ، شب رسید

جان زینب بارهــــا ، بر لب رسید

بــــــود امشب با دلـــــــی افروخته

پاســـــــــدار خیمه هـــــای سوخته

بارهــــــا جان از تنش پرواز کرد

این نمازش ، بی حسین آغاز کرد

سلام

آرزومند قبولی عزاداری های شما هستم.

عاشورای امسال هم گذشت و برگی دیگر از تاریخ دین ، ورق خورد.

شاید بد نباشه اگه ما هم کمی ورق بخوریم !

شاید بد نباشه اگه بدونیم،

امام حسین (ع) همه هم رزمانشون رو با قرآن بدرقه کردند.

شاید بد نباشه اگه بدونیم،

امام حسین (ع) بعد از شهادت هم رزمانشون ، با قرآن به استقبال اونها میرفتند.

شاید بد نباشه اگه بدونیم،

امام حسین (ع) بعد از شهادت، بر روی نیزه قرآن خواندند.

قرآن همیشه با حسین بود و حسین همیشه با قرآن.

.

.

ما چطور ؟

بجز شبهای احیا ،

بجز سر سفره عقد ،

بجز روی داشبورد ماشین ،

بجز زمان خونه خریدن ،

بجز زمان سفر ،

و ...

دیگه چه مواقعی از قرآن استفاده کردیم ؟!

که به قول آقای پناهیان :

این جاها دقیقا" همون جایی هست که قرآن خوانده نمیشود !

پس بیایید با هم دیگه ورق بخوریم واز امروز کمی تغییر کنیم.

حسین است همــدم قرآن و قرآن ، با حسین

حتی زمانی کزجفا ،گردیده است تنها حسین

گر که خواهی نیک گردد سرنوشتت عاقبت

بیشتر قرآن بخـــــــوان ، تا بمانی با حسین


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از جاده دوستی