تبیان، دستیار زندگی
 دوستى و دشمنى
دوستى و دشمنى
دوستى و دشمنى
اءصدقاوك ثلاتة و اءعداوك ثلاثة، فاءصدقاوك: صديقك، و صديق صديقك، و عدو عدوك. و اءعداوك: عدوك، و عدو صديقك، و صديق عدوك دوستان تو سه دسته اند و دشمنانت نيز سه دسته اند، اما دوستانت عبارت اند از: دوستت، دوست دوستت، دشمن دشمنت؛ اما دشمنانت؛ دشمن تو، دشمن دوستت و دوست دشمن تو.
 جهاد در راه خدا
جهاد در راه خدا
جهاد در راه خدا
هر كه در بستر خود بميرد، در حالى كه به حق پروردگار خود و حق رسول او و اهل بيت رسولش معرفت داشته باشد، شهيد مرده است و اجرش با خداست و سزاوار پاداش كردار نيكويى است كه (انجام آن را) در نيت داشته است و اين نيت جاى شمشير كشيدن او را مى گيرد.
 حج در سخنان امیر المومنین علیه السلام
حج در سخنان امیر المومنین علیه السلام
حج در سخنان امیر المومنین علیه السلام
الكعبة جعله سبحانه و تعالى للاسلام علما، و للعائذين حرما، فرض ‍ حقه، و اءوجب حجه، و كتب عليكم و فادته فقال سبحانه: و لله على الناس ‍ حج البيت من استطاع اليه سبيلا، و من كفر فاءن الله غنى عن العالمين خداوند سبحان كعبه را نشانى براى اسلام و حرم امنى براى پناه آورندگان به آن قرار داد. حج و اداى حق آن را واجب گرداند و همه را به زيارت آن فراخواند و فرمود: بر هر كسى كه بتواند، زيارت (كعبه واجب ) است و آن كس كه كفر ورزد، خداوند از همه جهانيان بى نياز است.
 دیدگاه امام علی علیه السلام درباره روزه
دیدگاه امام علی علیه السلام درباره روزه
دیدگاه امام علی علیه السلام درباره روزه
كم من صائم ليس له من صيامه اءلا الجوع و الظما، و كم من قائم ليس له من قيامه الا السهر و العناء، حبذا نوم الاكياس و افطارهم بسا روزه دارى كه از روزه اش جز گرسنگى و تشنگى نصيبى نيابد، و بسا شب زنده دارى كه از عبادت شبانه اش جز رنج و بى خوابى بهره اى نبرد، خوشا خواب زيركان (عارف) و روزه خوارى آنان!
 امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر
ما اءعمال البر كلها و الجهاد فى سبيل الله، عند الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، اءلا كنفثة فى بحر لجى تمامى اعمال و كارهاى نيك، حتى جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر، مانند قطره اى در مقابل يك درياى بزرگ و پهناور است.
دیدگاه نهج البلاغه درباره نماز
دیدگاه نهج البلاغه درباره نماز
دیدگاه نهج البلاغه درباره نماز
درباره نماز چنين سفارش مى كند: گناهان را از گردن ها باز مى كند، همان گونه كه مهارها از گردن حيوانات باز مى شود. رسول خدا صلى الله عليه و آله نماز را به چشمه آب گرم تشبيه فرموده است كه مقابل در خانه مردى در جريان باشد و آن مرد در هر روز و شب پنج مرتبه در آن شست و شو نمايد (با اين شست و شوى مكرر چه كثافت و چركى در بدن او باقى خواهد ماند؟
رستگاری در سفر!
رستگاری در سفر!
رستگاری در سفر!
مفهوم صحیح دعا در سفر این است که ما منتهاى تلاش و دقت و مراقبت را انجام دهیم، و آنچه را از توان ما بیرون است به لطف خدا بسپاریم، و با دعا حلّ مشکل را از او بخواهیم، امیر مؤمنان على علیه السلام، مى فرماید: « دعا کلید پیروزى و وسیله رستگارى است».
از عبادتتان لذت ببرید!!
از عبادتتان لذت ببرید!!
از عبادتتان لذت ببرید!!
عبادت تنها انجام یک سلسله اعمال خشک و بی روح نیست. اعمال بدنی صورت و پیکره عبادت است، روح و معنی چیز دیگر است، اعمال بدنی آنگاه زنده و جاندار است و شایسته نام واقعی عبادت است که با آن روح و معنی توام باشد.
دعا کردن را از امام علی علیه السلام بیاموزیم!
دعا کردن را از امام علی علیه السلام بیاموزیم!
دعا کردن را از امام علی علیه السلام بیاموزیم!
امام عارفان در صحنه دعا نیز چون میدان جنگ، تکاور بیان را بجولان آورده است و آنچنان مفاهیمی عرفانی به جای گذاشته است که عارفی بزرگ چون حضرت امام خمینی(رحمه الله)در وصفش می فرمایند:«من کوردل تاکنون نتوانستم بعض فقرات این دعای شریف را به جد بخوانم»!!
نشانه ملیت اسلامی چیست
نشانه ملیت اسلامی چیست
نشانه ملیت اسلامی چیست
انسان نیازمند آفریدگار خویش است زیرا در ابعاد مادی و معنوی با مسائل و مشکلات فراوان رو به روست، نماز نهادی است که انسان را در گرفتاری و بحران های روحی و فکری، تسکین و آرامش می بخشد و او را از تنگنای مصائب نجات می دهد.
شکر نعمت، نعمتت افزون کند!
شکر نعمت، نعمتت افزون کند!
شکر نعمت، نعمتت افزون کند!
امیرالمومنین علی علیه السلام در حکمت 244 نهج البلاغه می فرمایند: خداوند در هر نعمتى حقى دارد.كسیكه حقش را ادا كند نعمت او را افزون كند و كسیكه كوتاهى كند نعمت را در خطر زوال قرار مى دهد. و سوال و نکته اصلی در این نوشتار این است که حق خداوند در برابر نعمته
آرامشم را مدیون نماز خواندنم!
آرامشم را مدیون نماز خواندنم!
آرامشم را مدیون نماز خواندنم!
آیه شریفه »الا بذكر اللّه تطمئن القلوب» حكایت از آن دارد كه با یاد خدا دل ها آرامش می گیرد. دل پایگاه نفس آدمی است و آنگاه كه دل آرام گیرد، نفس انسان نیز اطمینان می یابد. پس برای داشتن دلی آرام و قلبی مطمئن باید به ذكر باری تعالی پرداخت. ذكر اكبر خدا نیز
من با عبارت توکل بر خدا مشکل دارم!
من با عبارت توکل بر خدا مشکل دارم!
من با عبارت توکل بر خدا مشکل دارم!
آیا تا بحال حکمت 273 نهج البلاغه که در مقام بیان ضرورت توکل به خداست را خوانده اید؟! اینجا معنای توکل یعنی واگذار نمودن کار خویش به قادر علی الاطلاق و اطمینان به تدبیر او و در نتیجه با اطمینان کامل در پناه خدا زیستن است (و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان ال