تبیان، دستیار زندگی
 نهج‌البلاغه باید از کتابخانه‌ها وارد جریان زندگی ما شود
نهج‌البلاغه باید از کتابخانه‌ها وارد جریان زندگی ما شود
نهج‌البلاغه باید از کتابخانه‌ها وارد جریان زندگی ما شود
امام جمعه موقت اصفهان گفت: نهج‌البلاغه باید از کتابخانه‌ها وارد جریان زندگی ما شود و پیام‌ها و آموزه‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن را در سبک زندگی خود به کار بندیم.
 اسناد نهج البلاغه‌
اسناد نهج البلاغه‌
اسناد نهج البلاغه‌
شك نيست كه خطبه‌ها و نامه‌ها و كلمات قصار نهج البلاغه به صورت روايات مرسل (طبق جمع‌آورى مرحوم «سيّد رضى») آمده است. يعنى اسنادى كه به طور متّصل به معصومين برسد براى آنها ذكر نشده و گاه همين سبب شده كه بعضى در آنها وسوسه كنند، مخصوصا آنها كه تصوّر مى‌كرده‌اند وجود نهج البلاغه به خاطر محتواى بسيار بلند آن ممكن است سندى بر حقّانيّت مذهب شيعه و فضيلت و برترى على (علیه السلام) بر تمام صحابه گردد، اين را بهانه و دستاويزى براى منزوى ساختن اين كتاب بزرگ در افكار عمومى مسلمانان قرار دادند.
معرفت دانشمندان غیر شیعی به کتاب نهج البلاغه
معرفت دانشمندان غیر شیعی به کتاب نهج البلاغه
معرفت دانشمندان غیر شیعی به کتاب نهج البلاغه
در اين جا عنان سخن را به دست نويسنده معروف مصرى (عباس محمود العقاد) كه از بزرگترين نويسندگان معاصر عرب محسوب مى‌شود، سپرده و همراه او در نهج البلاغه سير مى‌كنيم. او در جاى جاى كتاب خود به نام «عبقرية الإمام» تعبيرات بلندى دارد كه حكايت از معرفت عميق او نسبت به شخصيت امير مؤمنان (علیه السلام) و كلماتش در نهج البلاغه دارد.
 جاذبه فوق العاده نهج البلاغه‌
جاذبه فوق العاده نهج البلاغه‌
جاذبه فوق العاده نهج البلاغه‌
تمام كسانى كه با نهج البلاغه سر و كار داشته و دارند- اعم از شيعيان على و ساير دانشمندان اسلامى و علما و دانشمندان مسيحى- بدون استثنا از جاذبه نيرومند نهج البلاغه سخن گفته‌اند و خود را تحت تأثير و نفوذ آن ديده‌اند. اين كشش و جاذبه نيرومند كه در خطبه‌هاى و نامه‌ها و كلمات قصار على (علیه السلام) كاملا محسوس است، انگيزه اصلى گروهى از دانشمندان، براى شرح نهج البلاغه يا نوشتن كتاب و مقاله در باره شخصيت على (علیه السلام) بوده است.
رساترين برنامه‌ ی كشوردارى در یک بیان
رساترين برنامه‌ ی كشوردارى در یک بیان
رساترين برنامه‌ ی كشوردارى در یک بیان
اين كشش و جاذبه نيرومند كه در خطبه‌هاى و نامه‌ها و كلمات قصار على (علیه السلام) كاملا محسوس است، انگيزه اصلى گروهى از دانشمندان، براى شرح نهج البلاغه يا نوشتن كتاب و مقاله در باره شخصيت على (علیه السلام) بوده است.
معرفت دانشمندان مختلف نسبت به شخصیت امام علی علیه السلام
معرفت دانشمندان مختلف نسبت به شخصیت امام علی علیه السلام
معرفت دانشمندان مختلف نسبت به شخصیت امام علی علیه السلام
در اين جا عنان سخن را به دست نويسنده معروف مصرى (عباس محمود العقاد) كه از بزرگترين نويسندگان معاصر عرب محسوب مى‌شود، سپرده و همراه او در نهج البلاغه سير مى‌كنيم. او در جاى جاى كتاب خود به نام «عبقرية الإمام» تعبيرات بلندى دارد كه حكايت از معرفت عميق او نسبت به شخصيت امير مؤمنان (علیه السلام) و كلماتش در نهج البلاغه دارد.
 محتواى ژرف و جامعيّت نهج البلاغه‌
محتواى ژرف و جامعيّت نهج البلاغه‌
محتواى ژرف و جامعيّت نهج البلاغه‌
از امتيازات فوق العاده نهج البلاغه كه هر خواننده آگاهى در همان لحظات نخستين با آن آشنا مى‌شود، مسأله جامعيّت و تنوّع عجيب آن است، به طورى كه انسان باور نمى‌كند يك فرد بتواند اين همه گفتار نغز و سخنان شيرين و حساب شده و دقيق در موضوعات كاملا مختلف بلكه متضاد گردآورى كند و مسلّما اين كار از غير امير مؤمنان على (علیه السلام) كه قلبش گنجينه اسرار الهى و روحش اقيانوس عظيم علم و دانش است، ساخته نيست.
حلاوت و فصاحت در وجود امام علی علیه السلام
حلاوت و فصاحت در وجود امام علی علیه السلام
حلاوت و فصاحت در وجود امام علی علیه السلام
خداوند امتيازات حلاوت و ملاحت و زيبايى و فصاحت را در وجود على (علیه السلام) جمع كرده، كلمه‌اى از او ساقط نشده و حجّت و برهانى از دست نرفته است، تمام سخن گويان را ناتوان ساخته و گوى سبقت را از همگان ربوده است، كلماتى كه نور نبوّت بر آن تابيده و افكار و عقول را حيران ساخته است
عاشقانه هایی درباره علی علیه السلام و نهج البلاغه
عاشقانه هایی درباره علی علیه السلام و نهج البلاغه
عاشقانه هایی درباره علی علیه السلام و نهج البلاغه
«در بلاغت، فوق بلاغتهاست. قرآنى است كه از مقام خود اندكى فرود آمده سخنى است كه تمام زيبايي هاى زبان عرب را در گذشته و آينده در خود جاى داده، تا آنجا كه در باره گوينده آن گفته‌اند: سخنش پايين‌ تر از كلام خالق و بالاتر از كلام مخلوق است».
کلامی برتر از كلام مخلوق و پايين‌ تر از كلام خالق
کلامی برتر از كلام مخلوق و پايين‌ تر از كلام خالق
کلامی برتر از كلام مخلوق و پايين‌ تر از كلام خالق
از هر كس مى‌خواهى بى‌نياز شو تا همانند او باشى و به هر كس مى‌خواهى نيكى كن تا امير او باشى و به هر كس مى‌خواهى نيازمند باش تا اسيرش شوىکلامی برتر از كلام مخلوق و پايين‌ تر از كلام خالق
نشانه هايى از علم خدا عطری از سخنان پيامبر صلی الله و علیه وآله در کتاب نهج البلاغه
نشانه هايى از علم خدا عطری از سخنان پيامبر صلی الله و علیه وآله در کتاب نهج البلاغه
نشانه هايى از علم خدا عطری از سخنان پيامبر صلی الله و علیه وآله در کتاب نهج البلاغه
اين اعجاب و تحسين و شوق و عشق براى هر كدام از اين دانشمندان سرچشمه و يا سرچشمه هايى داشته كه مى توان مجموعه آنها را در سه عنوان زير خلاصه كرد:
 لقب ها و منصب هاى اجتماعى سيّد رضى
لقب ها و منصب هاى اجتماعى سيّد رضى
لقب ها و منصب هاى اجتماعى سيّد رضى
«بهاءالدّوله ديلمى» در سال 388 سيّد رضى را به «شريف اجلّ» ملقّب گردانيد و در سال 392 لقب «ذوالمنقبتين» گرفت و در سال 398 به «رضى ذوالحسبين» ملقّب گرديد و در سال 401 «بهاءالدّوله» فرمان داد در همه سخنرانى ها و مكاتبات از سيّد رضى با لقب «شريف اجلّ» نام ببرند.