• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/10/19
  • تاريخ :

«پیتزا دزدی» ممنوع!


آمریکا- كانزاس: مرد گرسنه ای كه قصد داشت خانواده اش را به صرف پیتزای مجانی دعوت كند توسط پلیس دستگیر شد. وی ابتدا با یك رستوران تماس گرفت و سفارش سه پیتزا داد البته آدرس دو طبقه پائین تر را (كه خالی از سكنه بود) به عنوان نشانی خود اعلام كرد. به همین دلیل هنگامی كه پیك پیتزا فروشی برای تحویل پیتزا وارد ساختمان شد، مرد گرسنه با چاقو وی را تهدید كرد و پیتزاها را از او گرفت.

در پی این حادثه پیك پیتزا فروشی به پلیس مراجعه و درخواست كمك كرد. پلیس نیز به نشانی مورد نظر مراجعه كرد و از كلیه همسایگان ساختمان بازجویی به عمل آورد. در جریان بازجویی ناگهان فرزند یكی از همسایگان در حالی كه تكه ای پیتزا در دست داشت مقابل پلیس ظاهر شد!

پلیس به جستجوی منزل والدین كودك پرداخت و سارق پیتزاها را در دستشویی پنهان شده بود دستگیر کرد.

سایت همشهری

 سایر اخبار عجیب و غریب 

UserName