تبیان، دستیار زندگی
ایتدا یک کاغذ مربعی شکل برداشته و آن را از وسط تا کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اریگامی میز

اریگامی میز

اریگامی میز

ایتدا یک کاغذ مربعی شکل برداشته و آن را از وسط تا کنید.

اریگامی میز
اریگامی میز

تا را باز کنید و سمت راست را طوری تا کنید که لبه ی راست به خط مرکز عمودی برسد.

اریگامی میز
اریگامی میز

با دستتان کاملاً روی تا را صاف کنید، سپس همین کار را برای سمت چپ تکرار کتنید.

اریگامی میز
اریگامی میز

مطابق شکل دوباره کاغذ را تا کنید.

اریگامی میز

اریگامی میز

تا را باز کرده. لبه ی بالایی را طوری تا کنید تا به خط مرکز افقی برسد.

اریگامی میز

اریگامی میز

لبه ی دیگر را نیز طوری تا کنید که لبه ی پایینی به خط مرکزی افق برسد، سپس تای لبه ی بالایی و پایینی را باز کنید.

اریگامی میز

اریگامی میز

لایه ی بالایی سمت راستی را مطابق شکل باز کنید.

اریگامی میز
اریگامی میز

لایه ی بالایی سمت چپ را همین طور باز کنید.

اریگامی میز

اریگامی میز

حالا خوب با دستتان روی آن بکشید.

اریگامی میز
اریگامی میز

لایه ی پایینی سمت چپ و راست را به صورت لایه ی بالایی باز کنید.

اریگامی میز
اریگامی میز

با دست کاملاً آن را تخت کنید. حالا لبه ی پایینی سمت چپ را بگیرید و

اریگامی میز
اریگامی میز

آن را طوری باز کنید که یک مربع کوچک تشکیل دهد. سپس آن را به کمک دستتان کاملاً تخت کنید.

اریگامی میز

این کار را برای سه لبه ی دیگر انجام دهید.

اریگامی میز

لبه ی بالایی مربع پایینی سمت چپ را طوری تا کنید که به قطر مربع برسد.

اریگامی میز

لبه ی  سمت راست مربع پایینی سمت چپ را نیز طوری تا کنید تا به قطر مربع برسد.

اریگامی میز

اریگامی میز

گوشه ی سمت چپ پایینی را به سمت بالا تا کنید و این کار را برای بقیه ی مربع ها تکرار کنید.

اریگامی میز
اریگامی میز
اریگامی میز

تاهای مثلثی شکل را باز کنید، سپس اولین لایه ی سمت چپ پایینی را باز کنید.

اریگامی میز

مطابق شکل لایه ها را باز کنید.

اریگامی میز
اریگامی میز

این دستور را برای بقیه ی مربع ها نیز انجام دهید. حالا اریگامی را پشت و رو کنید.

اریگامی میز

در این قسمت شما می توانید میزتان را از بالا مشاهده کنید.

اریگامی میز

ترجمه و تنظیم:نعیمه درویشی

مطالب مرتبط

اریگامی صندلی

قایق کاغذی

پلیکان کاغذی

پینه دوز کاغذی

تاج کاغذی

فنجان کاغذی

فرفره های کاغذی

وال کاغذی

فالگیر کاغذی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.