تبیان، دستیار زندگی
نقطه ذوب دمایی است كه در آن دما یك جسم شروع به ذوب شدن می كند. .....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دمای ذوب و جوش

مثال:

الف) یك قطعه یخ را در مقدار كمی آب قرار دهید. دماسنجی نیز در آب بگذارید در حالی كه آب را آرام هم می ‏زنید به عددی كه دماسنج نشان می ‏دهد توجّه كنید تا یخ كاملاً ذوب شود. آیا عددی كه دماسنج نشان می ‏دهد تغییر قابل توجّه ای می ‏كند؟

دمای ذوب و جوش

ب) مقداری آب را داخل یك ظرف ریخته و ظرف را روی اجاق گاز قرار دهید. سپس دماسنجی در آب بگذارید به عددی كه دماسنج نشان می ‏دهد توجّه كنید تا آب كاملاً بخار شود. آیا عددی كه دماسنج نشان می ‏دهد تغییر قابل توجّه ای می‏ كند؟

بعد از انجام آزمایش بالا دیدن فیلم زیر خالی از لطف نیست. آیا در حین جوش دما ثابت است؟

برای مشاهده فیلم  روی شکل زیر کلیک کنید.

همان طور كه مشاهده نمودید فرآیند ذوب و جوش گرما گیر هستند. یعنی بایستی گرما بدهیم تا فرآیند ذوب و جوش صورت گیرد همچنین در هنگامی كه جسم در حال تغییر حالت است دمایش ثابت می ‏ماند.

به طور مثال اگر یخی در دمای صفر درجه سلسیوس ذوب شود دمای آن تا ذوب شدن كامل یخ ثابت می ‏ماند و اگر آبی در  به جوش آید آن گاه تا بخار شدن كامل آب، دمای آن ثابت می ‏ماند.

دمای ذوب و جوش

بنابراین می ‏توانیم نقطه ذوب و جوش را بدین شكل تعریف كنیم:

  نقطه ذوب: دمایی است كه در آن دما یك جسم شروع به ذوب شدن می ‏كند.

نقطه جوش: دمایی است كه در آن دما یك جسم شروع به جوشیدن می ‏كند.

در جدول زیر نقطه ذوب و جوش چند ماده آمده است.

دمای ذوب و جوشدمای ذوب و جوش

جهت مشاهده مطالب مرتبط با گرما و ترمودینامیک اینجا را کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی