تبیان، دستیار زندگی
یکی از وسائل بسیار پرکاربرد در زندگی روزمره و انجام هر گونه پروژه ای، شیر (فلکه) می باشد وظیفه عمومی شیرها، ایجاد مانع بر سر راه عبور جریان سیال می باشد. شیرها انواع مختلفی دارند و هر یک برای مقصد خاصی طراحی شده اند. در ادامه انواع شیرها را معرفی .....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انواع شیرها

انواع شیرها

یکی از وسائل بسیار پرکاربرد در زندگی روزمره و انجام هر گونه پروژه ای، شیر (فلکه) می باشد وظیفه عمومی شیرها، ایجاد مانع بر سر راه عبور جریان سیال می باشد. شیرها انواع مختلفی دارند و هر یک برای مقصد خاصی طراحی شده اند.

در ادامه انواع شیرها را معرفی می نماییم:

1- شیرهای مسیر:

این شیرها به منظورهای مختلف در مسیر جریان نصب می شوند و انواع مختلفی دارند:

انواع شیرها

الف: شیر کشویی: (Gate value)

انواع شیرها
انواع شیرها

این شیر جریان آب را به وسیله یک صفحه که به صورت عمودی در مسیر جریان قرار می گیرد کنترل می نماید. این شیرها در قسمت هایی از مسیر لوله کشی قرار می گیرند که بخواهیم مسیر آب را کاملاً باز کرده یا ببندیم.

ب: شیر گلویی: (globe value)

انواع شیرها

این شیر اندازه مقطع عبور آب را تغییر می دهد و بدین صورت دبی آب عبوری را کنترل می کند. از این شیرها برای کنترل دبی آب استفاده می شود می توان آن را در حالت نیمه باز یا نیمه بسته نیز استفاده نمود.

ج: شیر زاویه ای (Angle value)

این شیر مانند شیر گلویی می باشد با این تفاوت که خروجی این شیر با ورودی آن زاویه 90 درجه ایجاد می کند. شیر شوفاژ از این نوع شیرها می باشد.

انواع شیرها

د: شیر یک طرفه (check value)

ساختمان داخلی این شیر به نحوی است که تنها در یک جهت آب را عبور می دهد و در مواردی که بخواهیم از جریان آب در جهت عکس جلوگیری می نماییم به کار می روند مانند ورودی آب به ساختمان ها قبل از کنتور آب.

انواع شیرها

2- شیرهای مصرف:

این شیرها در انتهای مسیر جریان قرار می گیرند و همان شیرهایی هستند که به صورت روزمره در دستشویی و حمام و... با آنها سروکار داریم و در انواع زیر موجود می باشند:

الف: شیرهای تک واحدی:

این شیرها عمدتاً برای مصرف آب سرد استفاده می شوند مانند شیرهای آبیاری حیاط

انواع شیرها

ب: شیرهای مخلوط کننده:

این شیرها برای مخلوط کردن آب گرم و سرد و رساندن دمای آب به دمای قابل استفاده برای مصرف کننده بکار می روند مانند شیرهای دستشویی و حمام.

انواع شیرها
برای مشاهده ی کلیه ی آنچه که ما در ویترین پژوهش های دانش آموزی قرار داده ایم اینجا کلیک کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم : نسرین صادقی