تبیان، دستیار زندگی
کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه‌ سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های ‌ترویج خواندن کتابک و خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن‌ به تازگی منتشر شده است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستنامه تولید کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه منتشر شد!

دستنامه تولید کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه منتشر شد!

"کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه‌" سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های "‌ترویج خواندن کتابک و خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن‌" به تازگی منتشر شده است.

این کتاب راهنمای تهیه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه است و سازمان "کتاب برای همه" که سازمانی نروژی است برای کمک به ناشران و نویسندگان علاقمند آن را تهیه کرده است. در این کتاب رهنمودهایی کاربردی برای تولید و انتشار کتاب‌های مناسب سازی شده برای کودکان با نیازهای ویژه همچون کودکان نابینا، ناشنوا، در خود مانده و کم توان ذهنی آورده شده است که دستاورد تجربه گروهی اعضای سازمان "کتاب برای همه" است.دستنامه تولید کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه منتشر شد!

در سر آغاز این کتاب آمده است: ‌آماده کردن کتاب برای کودکان و نوجوانان با نیاز‌های ویژه پدیده‌ای نو به شمار می‌آید. چه بسیار کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه در جهان وجود دارند که به سبب دسترس نداشتن کتاب‌های مناسب سازی شده از حق خواندن محروم مانده اند. کتابک و خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن برای کمک به تولید این گونه از کتاب‌ها و دسترس پذیر کردن مواد خواندنی برای کودکان با نیازهای ویژه و "ترویج خواندن" در میان آن‌ها این اثر را ترجمه کرده و انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، آن را در شمارگان ۳۰۰۰ با بهای ۲۱۰۰ تومان در اختیار پدیدآورندگان و دیگر مخاطبان ایرانی قرار داده‌اند.

دو کتاب پیشین از این مجموعه با نام‌های "خواندن با کودک از تولد تا سه سالگی"  و "لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی از تولد تا سه سالگی"  منتشر شد. دراین آثار، به نقش و اهمیت لالایی ها و ترانه های نوازشی و همچنین کتاب‌های تصویری در رشد فکری و ذهنی کودکان صفر تا سه سال پرداخته شده است.

منبع: کتابک

تنظیم: مریم فروزان کیا