تبیان، دستیار زندگی
تکلیف شب چگونه تعیین شود تا اثر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی داشته باشد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تکلیف شب و پیشرفت تحصیلی

تکلیف شب و پیشرفت تحصیلی

تکلیف شب مانند یک سه پایه است. یعنی لازم است، معلمی آن را تعیین و بازخورد لازم را فراهم کند، والدینی بر انجام آن نظارت داشته باشند و دانش آموزی آن را انجام دهد. اگر هر یک از این پایه ها سست باشد،سه پایه واژگون خواهد شد. بنابراین، برای اثربخش بودن تکلیف شب بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموز، تکلیف شب باید:

* به طور مستقیم به فعالیت های یادگیری درون کلاس درس مربوط باشد؛

* بیش تر برای مسلط شدن بر مطالب پیشین درسی به کار رود تا برای معرفی مطالب درسی جدید؛

* مورد ارزشیابی قرار گیرد و نتایج آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموز دخالت داده شود؛ و

به وسیله ی معلم بررسی و به دانش آموز بازخورد لازم داده شود.

انجام و ارائه ی تکلیف شب مطابق با رهنمودهای فوق، علاوه برتأثیر مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، فایده هایی را به همراه دارد:

* عادت به مطالعه ی دانش آموز در منزل را افزایش می دهد؛

* دانش آموز را برای یادگیری مستقل و انفرادی آماده می کند؛

* والدین دانش آموزان را با فعالیت های یادگیری در کلاس درس آشنا می کند؛

* آموزش رسمی را از چاردیواری کلاس درس خارج می کند؛

* فرصت اندیشه و تفکر درباره ی آن چه را که در کلاس درس به دانش آموز ارائه شده است، فراهم می کند؛

* به معلم فرصت بیش تری می دهد تا بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت های یادگیری دانش آموزان نظارت داشته باشد.

بنابراین، تکلیف شب در صورتی که معلمان به درستی از آن استفاده کنند، می تواند در امر یادگیری دانش آموزان مفید باشد و بر عملکرد تحصیلی آنان تأثیر بگذارد و از افت کمّی و کیفی شان بکاهد.

مطالب مرتبط

تکالیف درسی به زحمتش می ارزد

نوآوری در یادگیری با تکالیف درسی خلاق

مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم:شکوفه باصری