تبیان، دستیار زندگی
شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف ووظایفی که دارندبه انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استنادماده 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران،شرکت های تعاونی به دو دسته عمده تقسیم می شوند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونگی تشکیل شرکت تعاونی

تعاون

چگونه می توانیم شرکت تعاونی ایجاد کنیم ؟

شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف و وظایفی که دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استناد ماده 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تعاونی به دو دسته عمده تقسیم می شوند .

1 ـ شرکت تعاونی تولیدی :

شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ،دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی، شیلات صنعت ، معدن ، عمران شهری ، روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند.

2ـ شرکت تعاونی توزیعی :

عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نمایند.

آن دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت آنان تواماً تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت :

1 ـ شرکت تعاونی عام

شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد ( تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل 500 نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود و باید سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند .

2 ـ شرکت تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان، پزشکان ، وکلای دادگستری ،اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود و درنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران :

کشاورزی - صنعتی - معدنی - خدماتی - مسکن - فرش دستباف - تامین کننده نیاز تولید کنندگان - تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار - حمل و نقل - تولیدی_توزیعی - تامین نیاز صنوف خدماتی - مصرف آموزشگاهی – عمرانی

شرایط راه اندازی و ایجاد شرکت تعاونی

شرایط راه اندازی و ایجاد شرکت تعاونی

اول : قبل از هر چیز باید تعداد شما حداقل 7 نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکت های تعاونی داشته باشید .

شرایط عضویت در شركتهای تعاونی :

1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2 ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر

3 ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه

4 ـ نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی

5 ـ دادن تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند

6 ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد

دوم : هنگامی که تعداد شما به 7 نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شوید و جلسه مجمع عمومی موسس را تشکیل دهید .

در جلسه مجمع عمومی از بین خودتان سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.

مهمترین وظیفه هیئت موسس عبارت است از :

الف ـ تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی . هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاونی را می نویسد ، مشخصات همه داوطلبان عضو شدن در تعاونی ها را تنظیم می کند . نحوه تامین سرمایه و امکانات لازم برای شروع فعالیتهای شرکت تعاونی مشخص می کند میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید.

ب ـ دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدن در شرکت تعاونی را دارند .

ج ـ شرایط را برای برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی آماده می کند .

سوم : جلسه مجمع موسس را تشکیل دهید تا از بین خودتان یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنید و سپس او را به وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) معرفی کنید ، نماینده شما طرح و اساسنامه را که توسط هیئت موسس تهیه شده است به همراه تقاضانامه ای برای تشکیل شرکت تعاونی به ادارات کل تعاون استانها و یا وزارت تعاون ارائه می کند ، او لازم است تمام کارهای قانونی مربوط به تشکیل تعاونی را پیگیری نماید .

چهارم : وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان و یا اداره تعاون شهرستان ) طرح تهیه شده توسط هیئت موسس را بررسی می کند برای تشکیل تعاونی در رشته های مختلف ابتدا در صورت نیاز از دستگاه دولتی ذیربط باید مجوز فعالیت اخذ کرد ، به عنوان مثال برای تشکیل تعاونی بهداشتی درمانی بایستی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجوز و .... گرفت . هنگامی که موافقت خود را با تشکیل شرکت تعاونی شما اعلام کند ، یک نمونه اساسنامه و مدارک مورد نیاز را در اختیار نماینده شرکت تعاونی شما قرار خواهد داد .

پنجم : هنگامی که هیئت موسس موافقت نامه تشکیل تعاونی را از وزارت تعاون ( اداره کل تعاون و یا اداره تعاون شهرستان ) دریافت کرد باید از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت کند تا مدارک لازم را برای عضو شدن به این هیئت تحویل دهند .

هیئت موسس پس از بررسی کامل کسانی را که دارای شرایط لازم هستند به عضویت شرکت تعاونی در می آورد .

ششم : حالا زمان آن رسیده است که جلسه مجمع عمومی عادی را تشکیل دهید برای این کار بوسیله انتشار آگهی از اعضاء دعوت کنید در این جلسه شرکت کنند ( فراموش نکنید که تاریخ انتشار این آگهی با تاریخ تشکیل جلسه کمتر از 15 روز فاصله نداشته باشد .

در جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره و بازرس های شرکت تعاونی خود را انتخاب کنید .

هفتم : هیئت مدیره باید مدارک لازم را برای ثبت رسانیدن شرکت تعاونی خود تهیه کند و به وزارت تعاون تحویل دهد .

توجه : در شركت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همكار یكدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچكدام از اعضاء بردیگری برتری ندارند .

هیئت مدیره باید از هر كدام از مدارک زیر سه نسخه تهیه كند :

- دعوتنامه تشكیل اولین مجمع عمومی عادی .

ـ صورتجلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی .

ـ صورتجلسه هیئت مدیره ( جلسه ای كه این هیئت ، رئیس ، نائب رئیس ، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل را انتخاب كرده است ) .

ـ نام افرادی كه برای انجام امور مالی شركت دارای امضای مجاز هستند .

ـ اساسنامه ای كه بوسیله مجمع عمومی عادی تصویب شده است .

ـ فهرست اسامی و اعضایی كه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شركت داشته اند .

ـ فهرست اسم و مشخصات اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل شركت تعاونی .

ـ برگ رسید صندوق تعاون یا بانک كه نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای تشكیل شركت تعاونی به حساب بانک یا صندوق واریز شده است .

ـ موافقت نامه وزارت تعاون ( اداره كل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) كه برای تشكیل تعاونی صادر شده است .

ـ وزارت تعاون پس از بررسی و تائید مدارک بالا اجازه ثبت شركت تعاونی را صادر می كند .

هشتم : در مرحله آخر هیئت مدیره مدارك بالا را به همراه اجازه نامه ثبت شركت تعاونی كه وزارت تعاون صادر كرده است به اداره ثبت شركتها ارائه می كند . این اداره شركت تعاونی شما را به ثبت می رساند .

نهم : پس از آنكه شركت تعاونی شما به ثبت رسید ، پروانه تاسیس شركت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر می شود .

اكنون شركت تعاونی شما می تواند فعالیت خود را شروع كند .

 برای راهنمائی بیشتر می توانید به وزارت تعاون ، اداره كل تعاون استان و یا اداره تعاون شهرستان مراجعه كنید .

تنظیم : مرکز مشاوره