تبیان، دستیار زندگی
تصاویر مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه های عضو شورای فرهنگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی

 • مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
  مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
 • مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
  مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
 • مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
  مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
 • مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
  مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
 • مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
  مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
 • مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
  مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
 • مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
  مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
 • مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
  مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
 • مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی
  مراسم اختتامیه نمایشگاه فناوری اطلاعات شورای فرهنگی

عکس: عباس زادگان

تنظیم: هومن بهلولی