تبیان، دستیار زندگی
اینترنت، شبکه، دنیای مجازی و ... همه و همه آمده اند تا قرن 21، متفاوت ترین قرن در تمام تاریخ باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرزندان

سرزمین مجازی

برای درس و بازی

چه دوست خوب و نازی

عجب فضای بازی

اینترنت، شبکه، دنیای مجازی و ...

همه و همه آمده اند تا قرن 21، متفاوت ترین قرن در تمام تاریخ باشد.

در واقع هدف از بوجود آوردن فضایی به نام اینترنت، از بین بردن فاصله ها بوده است، به طوری که یک فرد در هر کجای کره زمین که باشد، بتواند با فرد دیگری که فرسنگ ها از او فاصله دارد، ارتباط برقرار نماید.

به همین خاطر اینترنت را دهکده جهانی نامیدند و دهکده جهانی یعنی خیلی نزدیک تر از آنچه می توان فکرش را کرد.

اما شاید همیشه از خودت پرسیده بودی، در این دهکده جهانی جایی هم برای تو و دوستان هم سن و سال تو هست؟

جایی که فقط و فقط متعلق به خودت باشد؟!

جایی که بتوانی بدون آنکه از نا امن بودنش نگران باشی، درست مثل بزرگترها به کارهای خودت بپردازی؟!

و شاید به همین خاطر امروز نام سرزمین مجازی کودکان، توجهت را جلب کرد.

آری امروز تو و دیگر دوستان تو شاهد راه اندازی سایت سرزمین مجازی کودکان هستید.

امروز برای تو و دیگر دوستان تو شبکه اختصاصی کودک، را به ارمغان آورده ایم، باشد که برداشتن این گام جدید، مقدمه ای باشد برای برداشتن گام های بعدی.

نوشته: مریم فروزان کیا