تبیان، دستیار زندگی
یکی از اجزاء بسیار پرکاربرد در ساخت انواع پروژه ها، فنر می باشد. فنرها در دستگاه های مختلف کاربردهای فراوانی دارند. فنرها برای ذخیره سازی انرژی، برای جذب ضربه، کنترل نیروی وارده به جسمی خاص و... بکار می روند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فنرها

فنرها - ویترین

یکی از اجزاء بسیار پرکاربرد در ساخت انواع پروژه ها، فنر می باشد. فنرها در دستگاه های مختلف کاربردهای فراوانی دارند. فنرها برای ذخیره سازی انرژی، برای جذب ضربه، کنترل نیروی وارده به جسمی خاص و... بکار می روند.

فنرها - ویترین

در زندگی روزمره نیز تا به حال حتماً با فنرهای زیادی سروکار داشته اید، از فنر خودکار گرفته تا فنر خودروهایی که سوار شده اید. نیرویی که به دو سر فنر وارد می شود با میزان جمع شدن فنر رابطه دارد. این رابطه به صورت زیر می باشد:

F=kx

که f نیروی وارد شده به فنر، k ثابت فنر و x میزان جمع شدن فنر می باشد. ثابت فنر در برخی فنر ها تقریباً ثابت بوده و در برخی متغیر می باشد و با جمع شدن فنر تغییر می کند.

فنرها انواع مختلفی دارند. یکی از رایج ترین نوع فنر، فنر مارپیچ یا Helical spring می باشد. این فنرها به شکل زیر می باشند و قادرند نیرو را به صورت عمودی بر ابتدا و انتهای خویش تحمل نمایند و تنها برای نیروهای فشاری مناسب اند.

فنرها - ویترین

فنرهای کششی مشابه فنرهای مارپیچ می باشند ولی نیروهای کششی را در جهت عمود بر سطوح ابتدا و انتهای خویش تحمل می کنند:

فنرها - ویترین

فنرهای مارپیچی پیچشی برای تحمل نیروهای پیچشی طراحی می شوند و به شکل زیر می باشند.

فنرها - ویترین

فنرهای بشقابی برای تحمل نیروهای بسیار زیاد به کار می روند. این فنرها به شکل زیر می باشند و ظریب آن ها معمولاً بالا می باشد.

فنرها - ویترین

فنرهای تخت معمولاً به صورت لایه لایه ساخته می شوند و در خودروهای سنگین به کار می روند

فنرها - ویترین
فنرها - ویترین

طراحی فنرها محاسبات نسبتاً پیچیده ای دارد که از ذکر آن در این بخش خودداری می کنیم. در صورتی که برای ساخت پروژه ای به فنر خاصی با ابعاد و مشخصات معلوم نیاز داشته باشید، می توانید آن را سفارش دهید تا برای شما بسازند.

مرکز کارگاه های فنرسازی، واقع در خیابان پامنار تهران می باشد. در کارگاه های موجود در این خیابان می توانید انواع فنرها را سفارش دهید تا برای شما بسازند. نقشه این مکان در شکل زیر آورده شده است.

فنرها - ویترین

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم : نسرین صادقی