تبیان، دستیار زندگی
به نظر من آدمها دو دسته هستند !
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به نظر من آدمها دو دسته هستند !

آدم، گردن ، گردن درد

یا از من پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور،  یا بی پول ترن که بهشون میگم گدا گشنه!

یا بهتر از من کار می‌کنن که بهشون میگم خرکار، یا کمتر کار می‌کنن که بهشون میگم کهنه‌کار!

یا از من سرسخت ترن که بهشون میگم کله خر ، یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو!

یا از من هوشیارترن که بهشون میگم فضول ، یا ساده ترن که بهشون میگم هالــو!

یا از من دست و دل باز ترن که بهشون میگم ولخرج ، یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم خسیس!

یا از من بزرگترن که بهشون میگم گنده بگ ، یا کوچیکترن که بهشون میگم فسقلی!

یا از من مردم دار ترن که بهشون میگم بوقلمون صفت ، یا رو راست ترن که بهشون میگم احمق!

* * * * *

خدا رو شکر که شماها مثل من فکر نمی‌کنید! مگه نه؟! برای من و کسانی که مثل من فکر می‌کنن چه کمکی می‌توانید بکنید تا ما هم مثل شما خوب بیندیشیم و خوش بنگریم؟


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از baharnarenj