تبیان، دستیار زندگی
یک دقیقه با قرآن 2 - حقوق اجتماعی در اسلام: سورهء نساء ـ آیهء 36
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک دقیقه با قرآن 2

قرآن

حقوق اجتماعی در اسلام: سورهء نساء ـ آیهء 36

وَ اعبُدُوا اللهَ وَ لا تُشرکُوا به شَیئاً وَ بالوالدَین اِحساناً وَ بذی القُربی وَ الیتامی وَ المَساکینَ وَ الجار الجُنُب وَ الصاحِب الجُنُب وَ ابن السَّبیل وَ ما مَلَکَت اَیمانُکُم،اِنّ الله لا یُحبُّ مَن کانَ مُختالاً فَخوراً

و خدا را بندگی کنید

و چیزی رابا او شریک نگردانید

و به پدر و مادر احسان کنید

قرآن حکیم

به خویشان

یتیمان

درماندگان

همسایه نزدیک

همسایه دور

دوست ِ همنشین [دوست، همکار و...]

در راه مانده

برده و بردگان خود

نیکی کنید

همانا خداوند کسی را که

خودبین و فخر فروش باشد

دوست نمی دارد

نکات تفسیری:

1- این آیه بیان کنندهء چندین نکته از حقوق اسلامی است

2- منظور از همسایهء نزدیک می‌تواند نزدیکی مکانی باشد یعنی همسایگان نزدیکتر حقوق و احترام بیشتری دارند و یا اینکه همسایگانی که از لحاظ دینی و اعتقادی با انسان رابطهء نزدیک تری دارند.

3- منظو راز همسایگان دور می‌تواند همسایگان غیر مسلمان باشد یعنی حقّ همسایگی در اسلام منحصر به همسایهء مسلمان نیست

4- عبارت صاحب بالجنب معنای وسیع تری از دوست و رفیق دارد شامل همکاران همسفران شاگردان مراجعان و... را در برمی گیرد پس باید با همه این افراد به نیکی رفتار کنیم

5- خداوند در پایان آیه هشدار داده و می‌گوید افراد متکبّر و فخر فروش را دوست ندارم، پس می‌توان نتیجه گرفت سرچشمهء اصلی شرک و پایمال کردن حقوق مردم غالباً خودخواهی و تکبّر است *

با توجّه به تأکید قرآن مجید در چنین آیاتی بر رعایت حقوق و نیکی کردن به همسایگان و غیره شایسته است که در انجام مراسم عزاداری دل کسی را نرجانده و به حقوق‌شان احترام بگذارید.

یک دقیقه با قرآن 1


باشگاه کاربران تبیان – ارسالی از ashrostaghi