تبیان، دستیار زندگی
اگر شما از یکی از اعضاء خانواده تان که دچار بیماری سختی شده و در بستر است مراقبت می کنید در معرض خطر کمر درد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه یک بیمار ناتوان را جابجا کنیم؟

کمک به بیمار

اگر شما از یکی از اعضاء خانواده تان که دچار بیماری سختی شده و در بستر است مراقبت می کنید در معرض خطر کمردرد هستید.

وقتی می خواهید کسی را که در بستر دراز کشیده به حالت نشسته درآورید، وقتی می خواهید فرد را از تخت به روی صندلی چرخدار بکشانید و یا وقتی برای مراقبت از فرد دراز کشیده مجبور هستید برای مدتی روی او خم شوید، کمر شما تحت فشارهای زیادی قرار می گیرد.

در این موارد به نکات زیر توجه کنید:

* امتداد طبیعی سر و گردن و ستون مهره ی خود را همیشه حفظ کنید.

* وقتی کسی را حمل می کنید کمرتان را نچرخانید.

* کسی را که جابجا می کنید کاملاٌ به خود نزدیک نگه دارید.

* در حین جابجایی بیمار، پاهای خود را به اندازه ی عرض شانه باز نگه دارید تا تعادل شما حفظ شود.

* برای بلند کردن یا کشیدن فرد، از عضلات پاهای تان استفاده کنید نه از عضلات کمرتان

بلند کردن بیمار

* اگر بیمارتان خیلی سنگین است کمک بگیرید.

چه گونه بیمار را از حالت دراز کش به حالت نشسته در آوریم؟

 یکی از دستان تان را زیر ساق های بیمار و دست دیگرتان را زیر کمر او قرار دهید.

ساق ها و ران های بیمار را به کنار تخت بچرخانید و در همان حال با دست دیگرتان تنه ی او را هم در عکس جهت بچرخانید؛ به طوری که بیمار در کنار تخت بنشیند.

بلند کردن بیمار

چگونه بیمار را سرپا کنیم؟

روبروی بیمار بایستید.

پاهای تان را به اندازه ی عرض شانه های تان از هم باز کنید، زانو های تان را خم کرده و کمر تان را مستقیم نگه دارید.

پاهای بیمار را روی زمین قرار دهید و کمی از هم باز کنید. دست های بیمار باید روی تخت یا روی شانه های شما باشد.

بازوان تان را دور کمر بیمار حلقه کنید و انگشتان دست های خود را در پشت بیمار به هم گره بزنید.

بیمار را به طرف خودتان کشیده و به خود بچسبانید. سپس کمی به عقب خم شده و وزن خود را کاملاٌ روی پاهای تان بیندازید.

چگونه بیمار را روی صندلی چرخدار بنشانیم؟

صندلی چرخدار را باید از قبل کنار تخت بیمار قرار داده و قفل کنیم. بیمار و خودتان را با هم به طرف صندلی چرخدار بچرخانید.

زانوهای تان را خم کنید تا بیمار را پایین بیاورید. بیمار در این حالت با هر دو دستانش دسته های صندلی را می گیرد تا به تعادل خود کمک کند.

زانو های خود را کاملاٌ خم می کنید تا جایی که بیمار روی صندلی بنشیند.

دکتر مهرداد منصوری – ایران ارتوپد

* مطالب مرتبط:

چگونه درست و راحت بنشینیم؟

ستون فقراتی سالم داشته باشید

بلند كردن اشیاء هنگام کمردرد

نشستن و ایستادن صحیح در کمردرد

مراقبت از بیمار عفونی در خانه

چگونه از بیمار در خانه مراقبت كنیم ؟

بخش تغذیه و سلامت تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.