سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
«سازمان دارالقرآن الکریم» با هدف ترویج فرهنگ انسان ساز قرآن کریم و ایجاد آشنایی عموم مردم با مفاهیم حیاتبخش کتاب خدا، از طریق سنجش و تقویت معلومات قرآنی اقشار مختلف، مرحله ششم مسابقه سنجش معلومات قرآنی را با عنوان «نورالمبین...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ششمین دوره مسابقه بزرگ سنجش معلومات قرآنی (نورالمبین6)

«سازمان دارالقرآن الکریم» با هدف ترویج فرهنگ انسان ساز قرآن کریم و ایجاد آشنایی عموم مردم با مفاهیم حیاتبخش کتاب خدا، از طریق سنجش و تقویت معلومات قرآنی اقشار مختلف، مرحله ششم مسابقه سنجش معلومات قرآنی را با عنوان «نورالمبین 6» برگزار می کند. مسابقات نورالمبین با استمداد از عنایت بی پایان الهی از آغاز تا پایان قرآن کریم طی یک برنامه پنجساله به صورت متناوب برگزار خواهد شد. ششمین مرحله «نورالمبین» به اجزای شانزدهم، هفدهم و هجدهم اختصاص داشته و عموم برادران و خواهران می توانند با مراجعه به قرآن کریم به سئوال های این مسابقه پاسخ دهند و فرم «پاسخنامه» را پس از تکمیل به نشانی: تهران، میدان امام حسین(علیه السلام)، خیابان خواجه نصیر الدین طوسی، شماره 85- سازمان دارالقرآن الکریم و یا به صندوق پستی 159-16195 ارسال نمایند.

تذکرات مهم:

1) شرط سنی برای شرکت در این مسابقه حداقل (10) سال تمام است. متولدین تاریخ (30/9/74) و قبل از آن می توانند در مسابقه شرکت نمایند.

2) آخرین مهلت ارسال پاسخنامه (15/10/1384) می باشد. بدیهی است به پاسخنامه هایی که پس از این تاریخ ارسال شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً ارسال کپی شناسنامه به همراه پاسخنامه الزامی است.

3) برای راهیابی به قرعه کشی مسابقه پاسخ صحیح به همه سئوالات ضروری است.

4) نتایج قرعه کشی همزمان با عید سعید غدیر خم در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ (28/10/84) اعلام خواهد شد.

5) شماره تلفن (77606241) پاسخگوی سئوالهای شما در زمینه این مسابقات می باشد. لطفاً از سایر شماره های سازمان دارالقرآن استفاده نفرمایید (جوابگوی شما نمی باشند).

جوایز مسابقه:114 جلد قرآن نفیس به یکصد و چهارده نفر به قید قرعه

114 سکه نیم بهار آزادی به یکصد و چهارده نفر به قید قرعه

سؤالات ششمین دورة مسابقة بزرگ سنجش معلومات قرآنی (نورالمبین6)

جزء شانزدهم

1- بر اساس آیات پایانی سورة مباركة كهف « زیانكارترین مردم» چه كسانی هستند؟
الف) آنانكه بر چشم دلشان پردة غفلت است و گوشهایشان ناشنواست.
ب ) آنانكه بندگان الهی را به جای خدا به دوستی می‌گیرند .
ج ) آنانكه سعی‌شان در راه زندگی دنیا تباه شده و حال آنكه كارشان را نیكو می‌پندارند.
د ) آنانكه ملاقات خدای رحمان را فراموش كرده و پیامبران الهی را كشتند .


2- در آیات (51) تا (58)‌ سورة مباركة مریم، برخی از ویژگیهای اخلاقی پیامبران الهی ذكر گردیده ؛ كدام گزینه این ویژگیها را برشمرده است ؟
الف ) راستی در وعده – سفارش اهل خود به نماز و زكات – راستی در گفتار – خشوع در برابر آیات الهی .
ب ) راستی در وعده – سفارش به نماز و زكات – راستی در گفتار – توبه .
ج ) استغفار – راستی در وعده – سفارش به نماز و زكات – راستگویی .
د ) راستی در وعده – سفارش اهل خود به نماز – راستی در گفتار – عمل صالح و تقوا .


3- مهمترین شرط نیل به نعمتهای اخروی و نجات از عذاب الهی «تقوا و پرهیزكاری » است؛ این مفهوم در كدام گزینه بیان شده است ؟
الف ) آیة (60 ) سورة مباركة مریم .
ب) آیة (63) سورة مباركة مریم .
ج )‌ آیة (72 ) سورة مباركة مریم .
د ) گزینه های (ب) و(ج)‌ صحیح است .


4- كدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟
الف ) اعمال صالح ابدی و ماندگار ، عاقبتی نیكو و ثوابی نیك نزد پروردگار دارند. ( آیة 76 سورة مباركة مریم )
ب ) قرآن بشارتی است برای همة انسانها و موجب ترس و تنذیر معاندان. ( آیة 97 سورة مباركة مریم )
ج ) ایمان و عمل صالح موجب محبوبیت در نظر خدا و مردم می‌شود. (آیة 96 سورة مباركة مریم )
د) هر آنچه در آسمان و زمین است، ‌بنده‌وار فرمانبردار خداوند است. (آیة 93 سورة مباركة مریم )


5- براساس آیات نخستین سورة مباركة طه ، خدای مهربان چگونه توصیف شده است ؟
الف) بر عرش عالم وجود احاطه دارد و همه چیز از آن اوست و او خدای یكتایی است كه هیچ آشكار و نهانی از او پوشیده نیست.
ب ) او آفرینندة زمین و آسمان است و بر عرش عالم وجود احاطه دارد و همة عالم به ستایش او مشغولند و هیچ آشكار و نهانی از او پوشیده نیست .
ج ) خداوندی جز او وجود ندارد، كه خالق آسمانها و زمین است و همه چیز از آن اوست و بر آشكار و نهان عالم احاطه دارد و قدرت او بر همة چیز غالب است .
د ) خدای مهربانی كه بر همة موجودات زمین احاطه دارد و آواز بلند و آهسته را می‌شنود ، خدایی جز او نیست وبازگشت همه به سوی اوست.


6- مهمترین سفارش الهی به حضرت موسی(ع) بر اساس آیات (12) تا (17) سورة مباركة طه چه بود؟
الف) توحید در عبادت خدا و برپاداشتن نماز
ب ) توجه به روز رستاخیز و نتیجه اعمال كافران
ج ) تواضع در برابر مؤمنان
د ) پیروی نكردن از معاندان و كافران


7- كدام گزینه صحیح می‌باشد ؟
الف) اولین درخواست حضرت موسی(ع) برای امر رسالت«شرح صدر» بود. (طه / 25)
ب ) پیامبران الهی زیر نظر خدا پرورش یافته و به رشد و آمادگی می‌رسند. (طه /36)
ج ) همواره باید در برابر معاندان سركش ، آرام بود و به نرمی سخن گفت. (طه / 44)
د ) فراموش كردن خدا موجب تحریم طیّبات و نعمات الهی خواهد بود. (طه / 88)


8- از آیات (83) تا (97) سورة مباركة طه چه نتیجه‌ای می‌گیریم ؟
الف) خطر گمراهی در اصول اعتقادی مهمترین خطر برای جامعة دینی است .
ب ) در بحران‌ های اجتماعی باید ریشة بحران را مورد حمله قرار داد .
ج ) اندك بودن تعداد مؤمنان راستین موجب سلب وظیفة امر به معروف و نهی از منكر از آنان می‌شود.
د ) گزینه‌های (الف) و (ب) صحیح است .


9- كدام گزینه به احوالات روز رستاخیز اشاره دارد؟ (با توجه به آیات 100 تا 112 سورة مباركة طه )
الف ) صداها در پیشگاه الهی خاموش و خاشع می‌شوند و جز صدای آهسته شنیده نمی‌شود.
ب ) كوهها از جای كنده می‌شوند و پستی و بلندیهای زمین هموار می‌شوند.
ج ) آنانكه ایمان آورده و كارهای شایسته انجام می‌دادنداز هیچ ستم و آسیبی بیمناك نخواهند بود .
د ) هر سه گزینه صحیح می‌باشد.


10- با توجه به آیات (120) تا (127) سورة مباركة طه روی گرداندن از یاد خدا چه نتیجه‌ای دارد ؟
الف) رانده شدن از درگاه الهی .
ب ) گمراهی و بدبختی .
ج ) تنگی معیشت و نابینایی در قیامت .
د ) گرفتار شدن در دام شیطان .

جزء هفدهم

11- با توجه به آیات (1) تا (7) سوره مباركه انبیاء چه چیزی موجب رویگردانی مردمان از موعظه‌های الهی می‌شود؟
الف) نادانی و جهالت
ب ) غفلت دلها و سرگرم شدن به دنیا
ج ) ناسپاسی و كفران نعمت
د ) دوری از پیامبران


12- كدام گزینه دلالت بر هدفمندی نظام آفرینش و آزمایش انسانها در زندگی دنیا دارد؟
الف) آیة (6) سورة مباركة انبیاء
ب ) آیات (16) و(31) سورة مباركة انبیاء
ج ) آیات (16) ، (17) و (35)‌ سورة مباركة انبیاء
د ) آیات (16) و (22) سورة مباركة انبیاء


13- كدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟
الف) آدمی طبیعتاً عجول و شتابگر است. ( آیة 37 سورة مباركة انبیاء)
ب ) چون عذاب الهی كافران را فرا ‌گیرد، نالة حسرت و پشیمانی سر خواهند داد. (آیة 41 سورة مباركة انبیاء )
ج ) هیچ موجودی را یارای مقابله با خواست و ارادة الهی نیست. (آیات 42 تا 44 سورة مباركة انبیا‌ء )
د ) همة اعمال نیك و بد انسان، ولو به اندازة دانة خردلی باشد در روز جزا مورد محاسبه قرار می‌گیرد. (آیة47 سورة مباركة انبیا‌ء )


14- با توجه به آیات (52) تا (56) سورة مباركة انبیاء علت گمراهی بت پرستان چه بود ؟
الف) عدم استقلال فكری و پیروی از آداب و رسوم غلط پیشینیان.
ب ) پیروی از هوی و هوس و غفلت از آیات الهی.
ج )‌كبر و غرور در برابر پیامبران الهی.
د ) خودخواهی و عصیان در برابر خدا.


15- وعدة نجات مؤمنان از گرفتاریها، با اشاره به دعای كدام پیامبر الهی و در كدام آیات از سورة مباركة انبیاء ذكر شده است ؟
الف )‌ دعای ایوب (ع)‌ كه خدا را مهربانتر از همة مهربانان عالم خواند. – آیات 83 و 84
ب ) دعای اسماعیل ، ادریس و ذوالكفل (علیهم السلام) كه همگی از صابران بودند. – آیات 85 و 86
ج )‌ دعای یونس (ع)‌ كه بیانگر ذكر توحید و تسبیح و اعتراف به كوتاهی بود. -آیات 87 و 88
د ) دعای زكریا(ع) كه خداوند را بهترین وارث اهل عالم برشمرد. – آیات 89 و 90


16- بر اساس آیات پایانی سورة مبا ركة انبیاء ،‌ پیامبر اسلام(ص) به چه صفتی وصف شده است ؟
الف) عابد و خداپرست.
ب ) شایسته و نیكوكار.
ج )‌ مایة رحمت برای اهل عالم.
د ) هر سه گزینه صحیح است.


17- با توجه به آیات اولیة سورة مباركة حج ، كدام نتیجه‌گیری صحیح است ؟
الف) آنانكه از انسانهای جاهل و معاند پیروی كنند در دنیا و آخرت به عذاب الهی دچار می‌شوند.
ب ) آب موجب حیات همة موجودات عالم است .
ج ) در روز رستاخیز، نسبهای دنیوی از بین می‌رود و هیچ یاوری جز خدا وجود نخواهد داشت.
د ) روز رستاخیز روزی هولناك است و در آن روز تنها تقوا و پرهیزكاری نجات بخش انسان از عذاب سخت خدا خواهدبود .


18- « سرنوشت انسان در گروِ اعمالی است كه با دست خود پیش می‌فرستد»؛ این مفهوم در كدام آیه بیان شده است؟
الف) آیة (10) سورة مباركة حج.
ب ) آیة (11) سورة مباركة حج.
ج ) آیة (13) سورة مباركة حج.
د )آیة (15) سورة مباركة حج.


19- كدام گزینه صحیح نمی‌باشد ؟
الف) از مهمترین اهداف برپایی آیین حج، حفظ منافع مسلمین و بزرگداشت نام خداست.( آیة 28 سورة مباركة حج )
ب ) آنچه از اعمال انسان مقبول پیشگاه خدا قرار می‌گیرد، پرهیزكاری و تقواست، ( آیة 34 سورة مباركة حج )
ج )اولین اقدام مؤمنان در زمان اقتدار، بر پایی نماز و زكات و امر به معروف و نهی از منكر است. ( آیة 41 سورة مباركة حج )
د ) بینایی حقیقی به چشم ظاهر نیست؛ بلكه به بینایی دل و باطن است. (آیة 46 سورة مباركة حج )


20- آیات (67) تا(72) سورة مباركة حج، مبنا و پایة اصلی پرستش و اعتقاد را چه چیزی می‌داند؟
الف) هدایت به راه راست.
ب ) برهان و علم.
ج )‌ نیاز و درماندگی.
د ) پیروی از پیشینیان.

جزء هیجدهم

21- مطابق آیات اولیة سورة مباركة مؤمنون،«وارثان بهشت فردوس» چه كسانی هستند؟
الف)مؤمنانی كه درنمازشان خاشع و از سخن باطل بدورند.
ب)مؤمنانی كه زكات مالشان را می پردازند و خود را از اعمال زشت و فحشا نگاه می‌دارند.
ج)مؤمنانی كه به عهد و امانات وفادار و بر اوقات و شرایط نمازشان مراقبند.
د) هر سه گزینه صحیح است.


22- با توجه به آیات(11) تا (17)سورة مباركة مؤمنون،خداوند بخاطر آفرینشِ چه چیزی خود را مورد تحسین و تبریك قرارمی دهد؟
الف)آسمانهای هفتگانه
ب)انسان
ج)جهان هستی
د)بهشت فردوس


23- در كدام آیات ازسورة مباركة مؤمنون ، به ترتیب این مفاهیم ذكر شده اند : «سپاس از نعمات الهی» ، «اندیشیدن در سخنان خدا» و «پرهیزكاری وترس از قدرت الهی».
الف)آیات (87)-(80)-(70)
ب) آیات (85)-(78)- (87)
ج) آیات (78)-(80)- (85)
د) آیات (78)-(68)- (87)


24- آیات (99)تا(110) سورة مباركة مؤمنون،دوزخیان را چگونه توصیف می كند؟
الف)در زمان مرگ و به هنگام عذاب دوزخ،باز به تكذیب آیات الهی می پردازند و درخواست خروج ازآتش می نمایند،اما با خطاب سخت الهی روبه رو می شوند.
ب)در حالی كه آتش دوزخ صورتهای آنان را می‌سوزاند ،درخواست خروج از آتش می كنند،اما از سوی خدا به آنها خطاب می شود كه دور شوید وبا من سخن نگویید.
ج) به هنگام مرگ، درخواست بازگشت به دنیا را می كنند،اما خطاب می رسد: آیا شما نبودید كه آیات الهی را تكذیب می كردید،اكنون عذاب بی پایان الهی را بچشید.
د)آتش صورتهایشان را می سوزاند ودر دوزخ با منظری زشت می مانندو هنگامی كه از تشنگی فریاد بر می آورند با آب سوزان سیراب می شوند.


25- با توجه به آیات پایانی سورة مباركة مؤمنون،كدام رابطه صحیح است؟
الف)نتیجة ظلم وستم ؛ عذاب در دنیا وخواری درآخرت
ب)ثمرة ایمان به روز رستاخیز ؛ همنشینی با صالحان
ج)عاقبت ایمان وصبر در برابر آزار و تمسخر معاندان ؛ رستگاری و سعادت ابدی
د)عاقبت تكذیب پیامبران الهی ؛ عذاب دنیوی وآتش اخروی


26- وظیفة مؤمنان در مواجهه با نقل شایعات،طبق آیات(11)تا(19) سورة مباركة نور چیست؟
الف) به محض شنیدن شایعه ، عاملان فحشا را به سزای عمل خود برسانند.
ب)نقل كنندگان را مورد اندرز قرار داده و آن شایعه را تهمتی بزرگ شمارند.
ج)حسن ظنّشان نسبت به هم بیشتر شده واز نقل شایعه خودداری كنند وآن را تهمتی بزرگ شمرند.
د) نسبت به شایعه بی‌تفاوت بوده و از نقل آن نیز خودداری كنند.


27- از جمع بندی آیات (67)و(71)سورة مباركة «توبه»می توان گفت:«مردان وزنان منافق متفق و طرفدار یكدیگرند ومردان وزنان مؤمن یار و دوستدار همدیگر».این مفاهیم با كدام گزینه تناسب دارد؟
الف) آیة(3)سورة مباركة نور.
ب) آیة(6)سورة مباركة نور.
ج)آیة(26)سورة مباركة نور.
د) گزینه های (الف) و (ج) صحیح است.


28- كدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف)آیات(27)تا(29)سورة مباركة نور،حاوی توصیه‌های مهمی درمورد نحوة معاشرت ویكی ازآداب اجتماعی است.
ب)طبق آیات (30)و(31) سورة مباركة نور، زنان ومردان مؤمن بایددر نگاه و رفتار خود مراعات حدود و حریم شرعی را بنمایند تا به پاكیزگی جسم وجان ورستگاری نایل شوند.
ج) طبق آیات (32) تا (34) سورة مباركة نور،اولین شرط قدم گذاشتن در راه ازدواج بی نیازی مادی و مهیا كردن امكانات برای زندگی است.
د) آیات (36) تا (39) سورة مباركة نور، بیانگر احوال مؤمنانی است كه در فراز و نشیبهای زندگی از یاد خدا و وظایف دینی خود غفلت نمی ورزند.


29- وعدة تخلف ناپذیر الهی به مؤمنان صالح چیست و دركدام آیه از سورة مباركة نور بیان شده است؟
الف)خلافت و حكومت،برپایی نماز و زكات،رحمت ابدی،نابودی كامل دشمنان اسلام (آیات55و56)
ب)خلافت درروی زمین،غلبة آیین اسلام بر همة ادیان،بهشت رضوان،بخشش گناهان(آیات38و55)
ج)حكومت آخرین حجت خدا در روی زمین،پیروزی نهایی اسلام،ایمنی از شر دشمنان، نابودی شیطان(آیة55)
د) حكومت آخرین حجت خدا در روی زمین، پیروزی نهایی دین اسلام،ایمن شدن از شر دشمنان، بندگی خالصانة خدا(آیة55)


30- طبق آیات پایانی جزء هیجدهم،بهشت ابدی به چه كسانی وعده داده شده است؟
الف)پرهیزكاران
ب)یاران پیامبر
ج)صالحان
د)نیكوكاران

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین